Blog

Blog

Caminante no hay camino
(Za dar strategie, díky, Antonio Machado)

                                                            
        
 

co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj." 
Čínské přísloví 
 
 
Přehled původních textů Milana Zeleného

Mohli být slovenští "Torpindové" předchůdci amerických indiánů?

Autor: Milan Zelený | Datum: 24.7.2017
 
M. Zelený: V r. 1837 navštívil anglický cestovatel Gleig i Slovensko (tehdy součást Maďarska). V odlehlých podhorských údolích Váhu a Hronu našel rasově i kulturně odlišné kmeny, zvané Torpindas. Při práci na své nové knize o A. Hermanovi (kde se zabývám i původem amerických Indiánů), jsem studoval cestopis "Germany, Bohemia, and Hungary, Visited in 1837". 

Co znamená tá předpona "cyber" nebo "kyber"?

Autor: Milan Zelený | Datum: 18.7.2017
 
M. Zelený: Nic. Hlavně je to předpona , která má pramálo společného s vědou kybernetika (tj. cybernetics). 

Jeden (rozvojový) krok dopředu, a dva zpět ...

Autor: Milan Zelený | Datum: 3.5.2017

M. Zelený: Už 25 let jim říkám, že je třeba napravovat chyby z 90 let. Tehdy Klaus tvrdil, že "Je přece jedno komu to patří" a tím rozpoutal ten nesmyslný výprodej českého kapitálu do zahraničních rukou.  

Trump! Prvních 100 dní totálního chaosu.

Autor: Milan Zelený | Datum: 12.4.2017
 
V dnešním světě už němůže platit to české "někomu přeci věřit musíme".

Trump, "trumpismus" a útlum stranické demokracie

Autor: Milan Zelený | Datum: 13.11.2016
 
Trump je určité předzvěstí, a do určité míry i produktem, bezprecedentních změn a transformací v politice i ekonomice. 

Rok 2017: Ekonomické výhledy - další dekáda globální recese?

Autor: Milan Zelený | Datum: 23.10.2016
 
Máme tedy ten svět v opravdu pěkném stavu, nejméně na příštích deset let. Žádné náznaky politického pochopení, co se v ekonomike děje a proč, nejsou patrné. Slibovat se dá vlastně do někonečna, jak ukazuje uplynulá dekáda recese a stagnace.

Kultura plagiátu v éře originality?

Autor: Milan Zelený | Datum: 6.10.2016
 
V Česku se stále více prsazuje kopie, plagiát, napodobení, dabing, převzetí a snižování role originality. Největším českým géniem je stále Jára Cimrman, který kopírováním schopnějších na sebe převzal paběrky odlesku jejich slávy: je to smutné, bezvýchodné a sebeponižující.
Autor: Milan Zelený | Datum: 6.09.2016
 
Jak se orientovat mezi pod-blogery, novináři a politiky? 

Jak dál? Fragmentace vs. diferenciace

Autor: Milan Zelený | Datum: 28.08.2016
 
Jak získat zpět svoji vnitřní, a nejen akceptovat vnější identitu? Jak povýšit diferenciaci nad fragmentaci? 

Není puč jako puč: je také "Turecký puč"

Autor: Milan Zelený | Datum: 18.07.2016
 
Takhle nejapný, nesmyslný a neschopný "puč" si snad ani nelze představit: dokonce ani jako silně parodický scénář české filmové tvorby. 

Živitelství

Autor: Ján Antonín Baťa | Datum: 4.07.2016
 
M. Zelený: To české živnostník je odvozeno od slova život, živitel a živitelství; t.j. podnikatel v pravém slova smyslu, jako poskytovatel života a živobytí, pravá to podstata zdravé společnosti. Stačí to odlišit od státních "podnikátělej", oligarchů, ekonomických "diplomatů", partajníků, zlodějíčků, příživníků, dotačních expertů a systémových noshledů euro-byrokracie zatvrzelých lákačů a odprodejců všeho ještě našeho. Jan Antonín Baťa tento rozdíl dobře znal a vyjádřil jej ve verších, jako básník života, umělec práce a hudebník podnikového řízení. Evropě, ale hlavně Čechům, i dnes chybí národní podnikatelé-živitelé. 

Po Brexitu

Autor: Milan Zelený | Datum: 2.07.2016

M. Zelený: Jak trapné klišé mocných kojí bezmocnost, jak starý starý socialismus zas krade mladé sny ... 

Výhledy Evropy a její "Únie"

Autor: Milan Zelený | Datum: 25.06.2016

M. Zelený: Oslabení moci státu posílením autonomie regionu je dobré pro ekonomický rozvoj. 

ZET - teamwork

Autor: Milan Zelený | Datum: 18.04.2016
 
Mnozí se ucházejí o spolupráci v ZET-NET. Není to tak snadné. Všichni se teprve učíme spolupracovat, ne jen pracovat. Základem dobrého týmu je diferencovanost: učíme se jak vycházet s lidmi, kteří myslí a jednají jinak. Parta lidí, kteří myslí, umí a činí stejně, není tým. 

Česko - Czechia

Autor: Milan Zelený | Datum: 16.04.2016

Milan Zelený: Pro svět buďme Bohemia, proboha ne směšná a provinční "Czechia". 

Sakra, tí chlapi vedeli podnikať!

Autor: pkacademy.eu | Datum: 07.04.2016
 
Podľa Milana Zeleného Baťovci dobyli svet: bez politikov, dotácií a kopírovania. 

Fenomén TRUMP: poddá se USA socialismu?

Autor: Milan Zelený | Datum: 29.03.2016
 
Situace: v USA se formuje duel Trump-Clintonová - oba favoriti primárek svých politických stran. Bizarní situace: v primárkách volí jen registrovaní voliči. Většina amerických voličů je proti oběma favoritům. Idiotická situace: může dojít ke střetu nacionálního socialisty Trumpa s demokratickým socialistou Sandersem (stačí vyloučit Clintonovou, jejíž FBI vyšetřování stále probíhá.) Pak už to bude jedno - socialismus zvítězí. 

Podnik 21. století  

Autor: Milan Zelený | Datum: 27.03.2016
 
Podnik 21. století je nástrojem tvorby hodnot pro zákazníka, ne institucí spotřeby hodnot již v průběhu jejích tvorby.  
 

Autor: Milan Zelený | Datum: 19.02.2016
 
Co jsou ty evropské hodnoty? Není třeba je lépe specifikovat? Téměř každý o nich, "evropských" hodnotách, dnes mluví. Existuje dokonce i Think Thank "Evropské hodnoty". Je to divný svět: mluvit společně o něčem, na co máme každý svůj osobní a zcela specifický názor.

Autor: Milan Zelený | Datum: 9.02.2016
Záporné úrokové sazby jsou důsledkem převisu úspor (pasivních a spekulativních peněz) nad investicemi. Aby bylo možné udržet pozitivní sazby, měly by úspory být nižší, nebo investice vyšší, nebo obojí.

Co se děje a proč?

Autor: Milan Zelený | Datum: 25.1.2016 
 
Stojíme na prahu fundamentální změny ve světové ekonomice. Setkání Světového ekonomického fóra v davosu však byl jen ohňostrojem marností, a hlavně marnivostí.

Půllitr na půl plný: Optimismus nebo pesimismus?

Autor: Milan Zelený | Datum: 16.12.2015
 
Uvažovat o optimismu či pesimismu jako o postojích obecných, t.j. mimo kontext, představuje výrazně omezené a omezující nepochopení světa kolem nás.
(Celý článek)  

J´accuse ...

Autor: Milan Zelený | Datum: 7.12.2015
 
Žaluji a obviňuji, nechápu a nerozumím všem, kteří nevidí nebo nechtějí vidět základní nedostatky, pomýlení, selhání a ignorování efektivního boje proti terorismu a jeho následkům.

Inovace á la VW: Jak se to dělat nemá a co jsou následky?

Autor: Milan Zelený | Datum: 2.11.2015
  
Skandál německé VW je výrazem hlubšího problému globální ekonomiky. Inovace musí přidávat hodnotu především zákazníkovi, pak teprve podniku. Jestliže se podnik snaží jen o přidanou hodnotu vlastní, o udržení zastaralé technologie za každou cenu, a o podřízení globálních sítí závislých subdodavatelů takovým "cílům", pak negativní dopady na odvozené subdodavatelské ekonomiky na sebe nedají dlouho čekat - jak už je vidět v dnešní Brazílii.

Podobenství o batoleti na palubě letadla

Autor: Milan Zelený | Datum: 12.09.2015
 
Dlouho se zdálo, že tato "lidová moudra" se vztahují na tzv. "šmejdy". Stále častěji se však v ČR setkáváme s novou kulturou chování, která povýšila tradiční "moudra" na strategické pravidla mezilidských vztahů. Jistě to má své důvody.

Víte co je sen? O snech a nočních můrách...

Autor: Milan Zelený | Datum: 03.08.2015
 
Snění je trvalým a přirozeným stavem organismu, přerušovaným dočasnými periodami bdění a vnímání svého okolí.
Věda toho o snech a snění moc neví. Proto sny zůstávají předmětem pověr, výkladů a interpretací, jako v dobách pohanských. V tomto nezveřejněném blogu shrnuji svoji autopoietickou hypotézu o původu snů. Docházím k závěru, že základním a nevyhnutelným stavem lidského organismu, přesněji jeho nervové soustavy, je trvalé a nepřerušené „snění“. Periody bdělosti a smyslového vnímání vnějšího i vnitřního světa představují opakovanou modifikaci a deformaci (tj. in-formaci) vnitřní dynamiky a koloběhu stavů nervové soustavy. Smyslové vjemy „deformují“ nervovou soustavu a stávají se tak její součástí – tj. „vtisknutou pamětí“ organismu. Opakovaně tedy konstruujeme, doplňujeme, tříbíme a znovu vytváříme otisk vnějšího světa.
 
Americká akciová burza vstoupila do oblasti mýdlových bublin, jejichž duhové hrátky jsou příjemným přeludem a sebeklamem pro mladé a nezkušené, ale i ty starší, kteří tak nějak zatím nestihli dospět. Tzv. kvantitativní uvolňování (QE – quantitative easing)) je zcela netradiční monetární politika, kdy Fed pumpuje do ekonomiky gigantické sumy elektronicky vytvářených peněz. Prostě: tiskne peníze. Cílem bylo zvýšit investice v soukromém sektoru a vrátit inflaci do potřebných hodnot. Mysterium je, proč takové sumy peněz nevedly ani po sedmi letech k přiblížení se žádnému z cílů? Absolutní magorium mysteriosus ale je, proč italský „Super Mario“ z ECB začíná s pseudomonetarismem ještě v r. 2015, tedy dlouho po všech neblahých zkušenostech s tiskem peněz v Japonsku a USA?

Schopnost rozlišovat je nezbytná k přežití

Autor: Milan Zelený | Datum: 27.03.2015
Neschopnost rozlišovat, např., kvalitu od „škváru“, originál od kopie, zprávu od propagandy, pravdu od lži, moje od tvého - nebo národa od režimu, je obvykle znakem vrozené jednoduchosti a neinformovanosti jedince. Jen obtížně si lze v dnešním světě představit úspěšné přežití bez hodnotově zakotvené a rozvinuté schopnosti rozlišovat.

Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1

Autor: Milan Zelený | Datum: 16.03.2015
 
Trvalo to hrozně dlouho: od první Reaganovy inaugurace 20. ledna, 1981, kdy památně prohlásil: “Government is not the solution to our problem; government is the problem.” (Stát není řešení našeho problému; stát je náš problém.) Byl jsem tehdy mladý, začínající profesor na Columbia University, ale důsledky pochopení mě byly jasné: musíme si pomoci sami, musíme se naučit řešit své problémy sami – ve svých lokalitách, komunitách, regionech, městech i vesnicích. Je třeba být autonomní, zbavit se neblahého vlivu partají, ale spolupracovat s podniky, univerzitami a samosprávami – ne jen s politiky a „představiteli“ státu. „Uděláme si to sami“ je heslem nové éry.

Očekávaný mediální skandál: šok, transformace nebo očista?

Autor: Milan Zelený | Datum: 16.02.2015
 
Svoboda od lži a manipulace, svoboda slyšet a říkat pravdu – to by bylo něco.
USA prochází očistcem a sebereflexí ohledně nevyhnutelných následků neposvěcené aliance „zprávy-zábava-byznys“. Jsme svědky konce falešných zpráv (fake news) a také opravdových zpráv (real news), tvrdí Brian Stelter z CNN.
Pro můj osobní vkus pracují americká media, politika i ekonomika až bolestně pomalu, postaru, a pochybně. Jedno je však třeba uznat: když už se dají do pohybu, když konečně odhalí chybu či selhání, pak je hledání nápravy energické, demokratické, rychlé a obvykle i trvající. Jen je vždy třeba dlouho (a dlouho) čekat. Nakonec se však společnost do pohybu dá, „novou normálu“ si najde, opustí minulost a obrátí svoji pozornost k budoucnosti.

Autor: Milan Zelený | Datum: 29.01.2015
Na nedávné konferenci politiků a miliardářů v Davosu se ukázalo, že nevědí, co se ve světové ekonomice děje a proč. Kromě debat o tisku a pumpování nových peněz do ekonomiky, bez jakékoliv teorie či strategie, kromě podpory gigantického zadlužování státu a spekulativní ekonomiky ve světovém měřítku, kromě bezradnosti mocných – se tam neodehrálo nic nadějného.
Až na pozvaný projev čínského premiéra Li Keqianga, který hovořil o ekonomice zcela jinak, než je dnes běžné v evropském světě.

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.01.2015
 
Když lidé nevědí, co se děje a proč, domáhají se vysvětlení u politiků, bankéřů nebo mediálních pracovníků. Tito však také nevědí a pokrytecky prosťáčkům nabízejí vytrvalost, naději, optimismus, víru nebo vizi. Takové „rady a porady“ nikomu nepomohou - neodpovídají na ty dvě základní otázky. Proto jsou ve světě (s výjimkou KLDR, Kuby a ČR?) lidé v ulicích, fyzicky nebo mentálně, demonstrující proti všemu možnému, podle kontextu své existence. Jelikož nevědí, co se děje a proč, pak je úplně jedno, jakou si zvolí záminku.

Nové klíče z Nového světa: řešení problémů, deglobalizace a relokalizace

Autor: Milan Zelený | Datum: 22.10.2014
 
Opouštění starého světa probíhá rychleji a ve větším rozsahu než se očekávalo. Všechno bude jinak. Úžasné vize Komenského, Baťů a Čapků se naplňují celosvětově, i když ne v zemi jejich původu. Náročnost probíhající transformace spočívá v paralelním souběhu změn v různých sférách současně. Také řešení plejády nových problémů musí probíhat současně: je třeba nového, systémového myšlení - a to urgentně. Uvádíme črty a příklady změn v některých vybraných dimenzích.
Autor: Milan Zelený | Datum: 09.10.2014
 
V září 2014 otevřela americká ekonomika 248 tis. nových pracovních příležitostí. To není zas tak zajímavé, protože se již neuvádí, kolik ohlášených příležitostí bylo skutečně obsazeno (kvalifikace uchazečů?) a kolik pracovních míst bylo za ten měsíc ztraceno. Jenom politikovi před volbami může taková informace stačit a být záminkou k jásání a bití se ve vlastní prsa. Trapné.

Vzdělávání: Padesát tezí pro reformu 

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.09.2014
 
Základním cílem vzdělávání je výchova lidí, kteří jsou schopni dělat nové věci, ne jen opakovat co udělaly generace předchozí – lidi, kteří jsou kreativní, vynalézaví a objevní. Druhým cílem je formovaní myslí, které umějí být kritické a jsou schopné ověřovat – ne jen akceptovat vše, co je jim předloženo. Velkým nebezpečím dneška jsou slogany, kolektivní názory, a předpřipravené myšlenkové proudy. Musíme se jim bránit individuálně a kriticky, rozlišovat mezi důkazem a názorem. Hledáme žáky, kteří jsou aktivní a naučí se včas sami hodnotit a diferencovat, částečně svojí vlastní, spontánní aktivitou, a částečně s pomocí materiálu, který jim zadáváme. Umějí rozlišit mezi tím, co lze dokázat či je dokázané a tím co je prostě první myšlenka či názor, který se jim zjeví či nabídne.

České SNAFU

Autor: Milan Zelený | Datum: 21.08.2014 
 
Ekonomický růst EU je nulový. Stejně tak zrychluje propad (-0,2%) v Německu (a následně i v Česku); do recese se vracejí Itálie, Francie, Japonsko a USA. Vše bylo ekonomy běžně očekáváno – o úpadku Německa jsem psal již v r. 2012 v blogu „Německo, zimní pohádka“. Recese ani krize nikdy nepřestaly, obzvláště ve vyspělých ekonomikách. Fiskální i monetární nástroje selhaly. Zbytkový pseudorůst vykazují pouze rozvojové ekonomiky průmyslové a odvozené, ale i to jen dočasně. Následná masivní robotizace vylučuje růst budoucí zaměstnanosti v sektorech jako zemědělství, průmysl a dnes i ve službách. 

P.F. 2014: Nový svět technologie - od globalizace k re-lokalizaci

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.01.2014 
 
Vedle světa banko-politického komplexu a jeho finančních intervencí, spekulací a deformací hospodářského prostředí, akceleruje nový a mladý, paralelní svět skutečných produktů, výrobků a služeb, skutečných zákazníků, podnikatelů i občanů. V r. 2014 se nový svět opravdových inovací viditelně prosazuje - i přes snahy virtuálního polosvěta financí šířit globální kasino rizika, nejistoty, strachu, hazardu a rychlých, státem znehodnocených peněz.

P. F. 2014

Autor: Milan Zelený | Datum: 26.12.2013
 
Udělej první krok. Zasaď strom. Zamysli se, rozhlédni se – pak zasaď strom další, a ještě třeba keř. Přemýšlej. Každým krokem přetváříš své prostředí i okolí; ale hlavně i sebe. Pak je náhle jasné, kam přijdou konvalinky, kam patří jezírko a kam krmítko. Až konečně, už víš - intuitivně a bezpečně - co s tím a jak dál. Nevstoupíš dvakrát do stejné, neměnné řeky, protože ses tolik změnil, po tom svém prvním osmělení. Každým krokem měníš sám sebe. Nejtěžší je ten první krok.

Řešení krize, negativní úroky a Einsteinovo šílenství

Autor: Milan Zelený | Datum: 15. 12. 2013
 
V USA se rozpoutala zcela fundamentální diskuze o charakteru ekonomie a trvání i možných dopadech současné šestileté „krize“. Formuje se konsensus, že již nejde o klasickou krizi hospodářského cyklu, ale o dlouhodobou stagnaci, doprovázející dlouhodobou transformaci (změnu „normály“) vyspělých ekonomik a jejich satelitů. Výsledky této, jistě dlouhodobé, debaty, nepochybně ovlivní vnímání ekonomiky, ekonomie, podnikání a vzdělávání také v ČR.

Selhání centrálních bank: ČNB a éra „Velké Deformace“

Autor: Milan Zelený | Datum: 30. 11. 2013
 
Klíčové centrální banky (USA, Japonsko, EU) již selhaly a neposkytují slibnou naději do budoucna. Mnohé ještě selžou, svým opožděným a nevkusným kopírováním špatných nástrojů. Zde vede a nejvíce vyniká ČNB svým radikálním útokem na autonomii svobodných trhů a svévolnou deformací tržních signálů. V ČR je žádoucí, aby ti čtyři „boys z Neumětel“ ČNB podstoupili veřejný parlamentní výslech a dostali tak možnost vysvětlit své kroky a prokázat „hrozbu“ deflace i nutnou potřebu inflace. Jejich masivní tisk nových peněz a znehodnocení koruny jsou zcela nevhodné pro neautonomní a odvozenou českou ekonomiku.

Co je český průmysl? Co česká ekonomika? A proč nestačí o tom mluvit…

Autor: Milan Zelený | Datum: 14. 10. 2013
 
Zemalouskův bonmot: Ten, kdo něco umí, tak to i dělá, kdo umí psát, tak o tom píše, kdo umí učit, tak to učí; kdo však neumí dělat, psát ani učit, jde do politiky, aby o tom, i do toho, mohl mluvit…
Na jednom z TV Hyde Parků zazněla neobvyklá a překvapivá otázka: Co je český průmysl? Nechápal jsem, dokud jsem si neuvědomil, že důraz je na „český“ a ne na „průmysl“. (V USA by se nikdo takhle neptal.) Tato elegantní otázka zůstala nezodpovězena; tázaný jen pletl cosi o Topolánkovi, aby pak řekl něco jako, že „česká firma“ je každá firma působící na území ČR. Jinými slovy: firmy, které nejsou naše, jsou „naše“. Bohužel se už nikdo dál neptal, znělo to všem asi zcela samozřejmě. Pro mě bylo takové myšlení připomínkou nedávné minulosti.

ČR je venku z recese! Proč se ale nikdo neptá „proč?“

Autor: Milan Zelený | Datum: 30. 09. 2013
 
HDP vzrostlo čtvrtletně o 0,6% (odhad byl 0,7%), ale meziročně HDP kleslo o -1,3% (odhad byl -1.2%). Media tvrdí, že „statistici potvrdili konec recese.“ Těžko uvěřit, že by se našel statistik, který by něco takového „potvrdil“: v obou případech ČSÚ naopak snížil své původní odhady. Takové revize prý analytici neočekávali – není snad úplně jedno, co analytici „očekávají“?

Jak se zbavit stran? O regionalizaci a lokalizaci politiky

Autor: Milan Zelený | Datum: 20.09.2013
 
Tento blog je rozšířenou verzí internetové úvahy „Jak dál s českou demokracií: všechna politika je místní…“, která navazuje na předchozí: O roli politických stran v moderní společnosti: Jak dlouho ještě?
Svět prochází procesem deglobalizace, tj. přesouváním ekonomických, podnikatelských, politických a společenských aktivit zpět do lokalizovaných místních podmínek, kde vlastně jsou všechny takové aktivity iniciovány, vznikají a přetrvávají. Tedy až do chvíle, kdy jsou původní aktivity ovládnuty, kontrolovány a utlumeny ideologickými seskupeními politických stran. Namísto zástupců stavů (podnikatelů, lékařů, sedláků, inženýrů, novinářů, atp.), vládnou bezprofesní ideologové, kteří nezastupují nikoho, než své strany. Zlaté doby regionálního rozvoje, jako průmyslové město Baťova Zlína, byly odstoupeny ideologickému centru a transformovány na „doby ostudné“ – vše prostým činem dobrovolné „volby“.

O roli politických stran v moderní společnosti: Jak dlouho ještě?

Autor: Milan Zelený | Datum: 20.09.2013
 
Tento blog je nezkrácenou verzí internetové úvahy Strany přestaly být hybnou silou demokracie…
Rozklad stranické demokracie v ČR není náhodný, ale je odrazem širšího světového trendu mésalliance mezi starým systémem a novým kontextem lidských potřeb a aspirací. Politické instituce (jako strany) se nedokážou přizpůsobit rychle se měnícím očekáváním, informovanosti a propojení občanů. Pokulhávají, jsou pozadu a v ČR dokonce až „v demisi“ vůči zásadní socio-ekonomické transformaci. Podobným rozporem trpí nejen demokracie staré (USA), ale i nově vznikající (Egypt); nejvíce však ČR, kde si stranickost vepsali do ústavy podle 20. let minulého století! Dynamika internetu, společenských sítí, globální komunikace a růstu regionální autonomie, soběstačnosti a sebevědomí kontrastují s hlemýždí rychlostí rozhodování i pohybu, vracení se, přešlapování a ulpívání na zajetých (ne)pořádcích „vyzrálých“ politiků a jejich stran.

Nezaměstnanost! Přerovnáváme lehátka na palubě Titaniku…

Autor: Milan Zelený | Datum: 22. 06. 2013
 
Zatímco demokracie je „vláda lidu“, v Česku se politikům „lid“ již zcela vytratil.
Media debatují pouze zájmy politických stran a jimi nastrčených „osobností“.
Vrátil jsem se z Itálie, kde se objevovaly zprávičky o tom, jak multibarevná, obézní a přihlouple se usmívající premiérova tajemnice svrhla v ČR vládu a kolem prstu si omotala i vojenskou rozvědku. Zamrazilo mě; jevilo se to jako další skandál, i když jistě ne ve stylu Berlusconi; spíše trapnůstka z příšeří kanceláří a kuloárů již bezmocných mocných.
 

Život ve tvaru ”L” – musíme si zvykat

Autor: Milan Zelený | Datum: 28.04.2013
 
Vyspělé ekonomiky USA, západní Evropy a Japonska si zvykají na nový životní režim. Ukázalo se, že žádná „cyklická“ krize se nekoná – ani ve tvaru V, W, U nebo snad Ш – tj. žádný návrat k „výchozí normále“ nebude. Namísto toho akceleruje dlouhodobá transformace ve tvaru L (hodně dlouhého L), kdy se formuje a stabilizuje „nová normála“ hospodářského, společenského i politického života. Opožděně a pomalu toto uvědomění proniká i do ČR – budeme si muset o to rychleji zvykat na „život ve tvaru L“. Pověstný „vlak dějin“ jsme nechali zase ujet a budeme se snažit opět naskakovat za jízdy…
Jediným řešením pro ČR se nám jeví, když to dočtete do konce, aktivní a cílevědomá re-lokalizace české ekonomiky.

Německo - Zimní pohádka. Quo vadis?

Autor: Milan Zelený | Datum: 19.10.2013
 
Oficiální odhady růstu HDP v Německu jsou tristní: 0.6% pro 2012 a 1% pro 2013.
Výroba a nové zakázky slábnou, stejně jako trh práce. I přesto zůstává Německo nejsilnější ekonomikou v EU.
Německo zpomaluje a odhady růstu jsou stále méně spolehlivé: hraje se politika. Německo nemůže uniknout celosvětové ekonomicko-společenské transformaci. Jeho výkonnost je dnes závislá na pokračujícím zadlužování a finančně-politickém podrobování zemí EU – a to lze dnes udržet jen v pohádkách. Básník Heine jakoby vystihl metaforu Německa i pro nadcházející zimní období prodlužujících se evropských večerů, šířícího se „soumraku bohů“. Právě vydělení Nobelovy ceny pro EU, tak jako předtím pro Obamu, je předzvěstí úpadku, který není v historii ojidinělý.

Přímá volba prezidenta: Promarníme příležitost?

Autor: Milan Zelený | Datum: 06.08.2012
 
I když to zatím v ČR vypadá spíše na frašku, nebo knížecí „srandu“, přímá volba českého prezidenta představuje bezprecedentní výzvu, historický přelom a unikátní příležitost k formování nové budoucnosti – nejen fixaci a utvrzení myšlenek, které již měly dávno odeznít. Kulturní instinkt udržovat status quo a pokračovat s minulostí, jakkoliv nefunkční a bezperspektivní, ale pohodlně a důvěrně známé, bez „novot“ a výzev, je určitě třeba prolomit.
Tenhle nešťastný český instinkt nám již po staletí zabraňuje dostat se „na špici“, uvolnit nové myšlenky a motivovat nadcházející generace k tvorbě vlastní cesty k autonomní a konkurenceschopné společnosti. Současná plejáda kandidátů je ve svém celku radikálním popřením všeho nového, potřebného a osvobozujícího. Jde spíše o Bál oportunistů, Festival „bývalých“ a Táborák marnosti i marnivosti – jakoby vůbec nešlo o historicky první přímou volbu českého prezidenta. Jsme sice v 21. století, ale fungujeme – a mnozí i nadále chceme fungovat – podle vzoru dvacátých let století dvacátého. Škoda.

O vzdělávání v Čechách: krize nebo transformace?

Autor: Milan Zelený | Datum: 13.05.2012
 
Již 22 let probíhají debaty o strategickém nasměrování českého vysokého školství, o základním a středním ani nemluvě. Neschopní a nekvalifikovaní ministři, akreditační barikády konzervátorů status quo, nesprávně nastavená kriteria výkonu a kvality, rdoušení inovací a vůbec všeho nového ve struktuře i obsahu vzdělávání, nepochopení klíčových trendů 21. století, propad české konkurenceschopnosti, rostoucí nezaměstnanost absolventů, pokles zájmu o státní vysoké školství, atp. – to vše jsou důsledky hyperaktivního tápání v identifikaci příčin a konzervačních řešení neradostného stavu.

2012: Jak dál?

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.01.2012
 
Skončila jedna éra rozvoje české společnosti – komplikovaná a dlouhá éra post-komunismu, která vyústila v hospodářský, politický, vzdělanostní i morální pokles. Víme to všichni: nastává boj o budoucnost, ne úsilí o rehabilitaci minulosti. Po 22. leté éře rozprodávání, rekorytarizace a rozkrádání starého státu přichází fáze budování státu nového – pokud o to budeme stát, a hlavně to chtít. Zvítězit v boji o budoucnost vyžaduje zásadní změny v myšlení, konání i způsobu života nás všech. Změny v hospodaření a podnikání, vzdělávání a znalostech, v politice i samosprávě, v mediálních a kulturních komunikacích, vnímání světa a hlavně: vnímání sebe samých ve světě. Co jsou naše cíle? Jaká je naše role? O co usilujeme? Čím se chceme stát? O čem sníme? Jaká je naše strategie? Jinými slovy: Jak dál?

Demokracie není na prodej. Peníze do politiky nepatří.

Autor: Milan Zelený | Datum: 07.11.2011
 
Současná krize není pouhou krizí, ale řinčivou předehrou k dlouhodobé transformaci politiky, ekonomiky a společnosti. Všechno bude jinak. Hospodářskou krizi způsobili politici a jejich banky – zadlužováním obyvatelstva. I průběh krize zhoršovali dalším zadlužováním: nejdříve za účelem záchrany svých bank, pak pro záchranu velkých podniků. Nic nefungovalo: nezaměstnanost roste spolu se zadlužeností jedinců, rodin, regionů i států. Růst i nadále stagnuje, přes zmatené potlesky v mediích. Nyní již politici zachraňují jen sami sebe a své předlužené státy – dalším zadlužováním daňových poplatníků, nyní již nejen svých, ale i cizích a vzdálených, třeba i z druhého konce světa. Za krizi a její prodlužování a šíření jsou zodpovědní politici, za očistnou transformaci už ne. Současnou krizi politiky a demokracie je třeba řešit nejdříve.

Soumrak demokracie? Nejsme jako oni!

Autor: Milan Zelený | Datum: 08.08.2011
 
V současné partajnické demokracii chybí samozřejmá a logická volba: Žádná strana si nezaslouží můj hlas. Přesněji, NOTA (None of the above – žádný z výše uvedených). Ve skutečné demokracii musí mít volič možnost aktivně vyjádřit svůj nesouhlas. Současné volební systémy předpokládají, že nevolič svojí neúčastí dává pasivní souhlas s výsledkem voleb, ale pravý opak je pravdou: nevoliči převážně vyjadřuji svoji nevoli s předloženými alternativami. Je popřením demokracie nutit občany k volbě „menšího zla“ a dohánět je k pasivitě (volební absencí) upíráním svobodného vyjádření aktivního nesouhlasu (zatržením kolonky NOTA) svéprávným a inteligentním občanům moderní společnosti. (Horliví voliči „čehokoliv“ jsou pro opravdovou demokracii nedůležití.)

Dluhy mají držitele, dlužníci zas věřitele

Autor: Milan Zelený | Datum: 14.06.2011
 
V každém procesu zadlužení figurují vždy dvě strany; stejně tak i v každé korupční transakci. Vždy existuje ten, kdo půjčuje (za účelem) zadlužení a ten kdo se zadlužuje. Vždy existuje ten, kdo korupční úplatek iniciuje a ten, kdo na korupční výzvu reaguje, tj platí. Zadlužování a korupce jsou v korelačním vztahu: zkorumpovaná země se bude zadlužovat a v zadlužené zemi poroste korupce (podle podmínek a zřízení v zemi, ne v absolutním smyslu). V obou případech jde ale o správu peněz druhých lidí: spořitelů a daňových poplatníků. V případě bank jde o snahu klienty zadlužit za účelem úroku, v případě státu o snahu extrahovat nadbytečné platby přímo, pro tzv. „správce“ veřejných prostředků.

Soumrak stranické demokracie: Konec ideologie a přímá volba

Autor: Milan Zelený | Datum: 25.04.2011
 
Stranická demokracie se přežívá. Politické strany ztrácejí své opodstatnění v době všeobecné informovanosti, internetu a globálních komunikací. Strany samy dnes a denně dokazují svoji neschopnost, zastaralost a nevhodnost nejen v ČR, ale i ve většině měnícího se světa. V USA se dnes v mediích i v ulicích vášnivě debatuje vhodnost systému politických stran pro 21. století.
Uvažte jako příklad ten stranický slepenec a nesourodou sebranku krajánků, taškářů, kmocháčků a barvitých postaviček, která dnes „vládne“ v Česku. Neodbornost, nafoukanost, vyjadřovací deficity, komunikační neschopnost a bezostyšné příživnictví charakterizují patetickou skupinku, kterou nemá nikdo rád, které se mnozí smějí, a někteří nad ní pláčí.

Císař je nahý: Ekonomika a ekonomie světové i naší krize

Autor: Milan Zelený | Datum: 04.01.2011
 
To jsou přece ty císařovy nové šaty.
To je ale nádhera! Nikdo nechtěl dát znát, že je nevidí.
Až najednou zvolalo jedno malé dítě: Císař je nahý!
 
Pak se přidali i ostatní, staří i mladí a volali: nahý, nahý, císař je úplně nahý! Díky těmto prostým slovům, vyřknutým z úst, která se ještě nenaučila přetvářce, se v Andersenově pohádce zhroutí celý systém založený na klamu a předstírání.
Je možné, že pravda Císařových nových šatů není jen to dětské vykřičení pravdy, bez dospělého strachu, korupce, přetvářky a sebeklamu, ale možná jde o to, že slova, která užíváme k zastírání a odívání svých obav a pochybností, že tento diskrétní materiál z chatrných slovních štůčků, nás již nechrání a nezakryje naši nahotu, ani před sebou samými.

Hrdinové z našich pohádek? Honzové za pecí, marnivé princezny a moudré babky s roštím na zádech...

Autor: Milan Zelený | Datum: 18.03.2010
 
Naši rozprávkoví hrdinovia? Zápecníci, márnivci a nepodnikavci (Rozhovor Zelený-Košturiak o úspěchu, životě a výhledech)
 
Kto nedokáže rozlíšiť génia od priemeru, dopustil sa hriechu proti dôstojnosti života. Prinášame vám rozhovor s ekonómom a vedcom so skúsenosťami z univerzít po celom svete Milanom Zeleným. Partnerom dialógu bol slovenský profesor Ján Košturiak.

Můj rok s Obamou: Kdo propíchl jeho bublinu? On sám.

Autor: Milan Zelený | Datum: 25.01.2010
 
Když politik žádá „Dejte mi moc a já prosadím potřebnou změnu“ – a lidé mu tu moc propůjčí – pak je chybná interpretace, že vy, voliči, přijmete moji změnu, a ne že já, prezident, přijmu změnu vaši. Obama nepochopil touhu národa po změně, ale použil staré politické mechanismy k prosazování změny své vlastní. V Americe tohle nemohlo a nebude fungovat.
 
Všichni čekáme na Obamovu středeční adresu Kongresu. Řekne „Yes, I hear you, yes, I get it“ (Slyším vás a rozumím vám) – anebo bude i nadále řečnit o sobě? Když se politici stáhnou do svého útulného příšeří a nastalé světlo osvětlí národ jako celek, pak můžeme sdílet Obamovo You are not foresaken (Nejste opuštěni) jako i naše vlastní poslání trpce zkoušenému lidu Haiti. Spontánní skandování trpících: USA!USA! je odměnou nejen Obamovi, ale i nám všem. Ale to je Haiti. Jakpak je dnes asi doma? Tam již skandování Obama! Obama! utichlo, pravděpodobně navždy.

Dva tisíce a deset slov k Novému roku 2010

Autor: Milan Zelený | Datum: 05.01.2010
 
Již dvacet let fungujeme bez jakékoliv hospodářské nebo politické vize. Jako stát přežíváme ze dne na den, vracíme se z Evropy a stáváme se bezdomovci v EU. Musí tomu tak být i dalších dvacet let? Máme vlády a politická zastoupení, která si sami, dobrovolně a opětovaně volíme. Každý politik se může chovat pouze tak, jak mu jeho voliči dovolí, jak to od něho očekávají a jak jej za to svými hlasy opakovaně odměňují. Potřebujeme euro i EU velmi urgentně; jinak zůstaneme pouhou bárkou na moři Evropy, se spekulativní měnou a rozháranou legislativou. Nejsme a nebudeme Švýcarsko, vzdali jsme se toho modelu již lehkomyslným rozbitím Československa. Svým vzdorovitým isolacionismem se bráníme vzniku právního státu a vymýcení korupce s pomocí EU. Přitom spoléháme na druhé, neujímáme se iniciativy, nevyužíváme nabízených příležitostí, čekáme, že za nás vše udělají druzí - přežíváme. Namísto chytrosti odměňujeme a i obdivujeme chytračení. Musí to tak být i pro příštích dvacet let? Následující text „2010 slov“ je příspěvkem k hledání vlastní cesty k lepší budoucnosti.

Proč politici lžou? Kvůli těm, co je volí.

Autor: Milan Zelený | Datum: 27.12.2009
 
Jak změnila krize společnost ve světě i u nás? A proč o ekonomice politici lžou? Na to odpovídá profesor Milan Zelený.
Sobotní rozhovor MfD, 19. prosince 2009.
Autor: VILIAM BUCHERT
* V listopadu 2007 jsem dělal rozhovor s viceguvernérem národní banky Miroslavem Singerem a on upozorňoval, že se na nás řítí krize a že „mejdan končí“. Jenže politici neposlouchali. Proč neposlouchali?
Jeden mejdan skončil, ale rozlišuji mezi krizí a transformací. Krize se opakují, lidé přesto očekávají, že se po nich vrátí dobré časy. Transformace ale má jednosměrný tah. A tyto dva jevy probíhají současně. Politici neposlouchají, protože nerozumějí transformaci a nechápou ekonomiku. Spoléhají jen na voliče.

Krajně temné politické žilky prorůstají …

Autor: Milan Zelený | Datum: 12.09.2009
 
... do samotné podstaty demokracie, ekonomiky, podnikání, justice i osobních životů jedinců, obcí i regionů. Zcela podivný a bezprecedentní protiústavní puč spřátelených předsedů politických stran se rapidně transformuje do nahého a bezostyšného převzetí moci politickými osobnostmi. Jména jsou stále stejná, lidé se nemění, jen ústava je stále výrazněji obcházena – vlastně již od mafiánské transformace ekonomiky 90. let. Dominantní politické strany v Česku nejsou politické strany, ale dobře naolejované společnosti s ručením omezeným, podniky pracující s penězi nejen daňových poplatníků, ale i naivních a do tmy zaváděných partajních voličů.

Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton…

Autor: Milan Zelený | Datum: 06.08.2009
 
Často se mě Češi ptají na toho „globálního“ profesora: Kdo to je? Co dělá? Proč je? Mnozí se ptají upřímně, jiní s úšklebkem a někteří kontrují „že tohle nikdy neslyšeli“ - a tak co? Jsou i tací, kteří jakoby závidí - že jako cestování, exotika a jiné kultury, že by to jako byla jejich parketa. V podstatě ale o tom málokdo něco ví.
Nepsal bych o tom, protože nevědomost si nezaslouží komentáře. Ale potřebuji si trochu ulevit od stresu téhle globální profesury a tak se vám zde „vypláči“, aspoň na papíře, s pomocí inkoustových slz. Možná se i usmějeme.

Jak by se Baťovci vypořádali s dnešní krizí?

Autor: Milan Zelený | Datum: 04.06.2009
 
V roce 1932 zahynul Tomáš a v roce 1939 musel odejít do exilu Jan. Za války Jan financoval londýnský odboj, až byl Benešem pohnán před národní soud a odsouzen 2. května 1947. Necelé dvě dekády hospodářských a osobních krizí musely zlínským bratrům stačit k vybudování nejúspěšnějšího globální podniku své doby. Příčinou jejich úspěchu byla ucelená soustava řízení podniku, která zajišťovala trvalou výkonnost i přes výměnu vedoucích osobností: Soustava řízení Baťa. (Viz Hledání vlastní cesty, Computer Press, 2011)

Prokletí zahraničních investic a nadcházející krize

Autor: Milan Zelený | Datum: 25.03.2009
 
Naděje v regionu se po pádu komunismu dramaticky zvýšily, bude ale mnoho zklamaných lidí.
Jim Rogers

Co Marx nikdy nenapsal...

Autor: Milan Zelený | Datum: 02.03.2009
 
Po internetu koluje citát z Marxova Kapitálu 1867, který uvádím níže v češtině i angličtině. Tento Marxův citát zní až příliš moderně, příliš „šitý na míru“ a „příliš pravdivý“ pro naši dobu. Jde tedy o podvrh či „fake“, tento citát v Das Kapital neexistuje. Myslím, že by bylo záslužné nějakým efektivním způsobem na tuto skutečnost upozornit a alespoň české čtenáře před neinformovanou cirkulací ochránit.

K výročí druhé volby současného prezidenta,

Autor: Milan Zelený | Datum: 15.02.2009
 
ale také završení jediného roku v němž se Česko propadlo téměř na dno své pověsti a reputace ve světě – alespoň z pohledu vnějších kolemjdoucích.

Geneze krize

Autor: Milan Zelený | Datum: 02.02.2009
 
Třicet stupňů ke krizi, krok za krokem…
Současná krize vznikala po dlouhá desetiletí, v podstatě již od Rooseveltova „Nového rozdání (karet)“ (New Deal). Její příčinou jsou státní intervence do ekonomiky svobodného trhu, obzvláště za Clintonovy vlády. Lidé, kteří krizi nezodpovědně vyvolali jsou dnes zodpovědní za její „léčbu“ a tvoří akční jádro Obamovy vlády. Může totéž myšlení, rozhodování a akce krizi jak zapříčinit, tak následně i vyléčit? Samozřejmě, že ne.
 
Šířící se vlna demonstrací proti vládám a jejich intervencím, které krizi jen prohlubují a prodlužují, probíhá pod heslem "Krize je v hlavách vládců, ne v ekonomice." Nelze než souhlasit.

Státem ekonomiku nenakopneš

Autor: Milan Zelený | Datum: 26.01.2009
 
Barack Obama. Obrovské nadšení z jeho nástupu vystřídala těžká práce - musí zvládnout ekonomickou krizi a obnovit postavení USA ve světě. Postupuje v ekonomických záležitostech správně? A může skutečně za všechno, s čím teď bude bojovat, jeho předchůdce?

Jen pro ekonomy II.

Autor: Milan Zelený | Datum: 09.01.2009
 
Před téměř rokem jsem zde uveřejnil text s názvem Jen pro ekonomy: Žebříček "Top 100". Jeho smyslem bylo ukázat, jak si stojí čeští ekonomové, srovnává-li se počet a kvalita jejich prací citovaných v odborném tisku. Článek vyvolal různé reakce, nezřídka zaznělo, že si chci jen udělat reklamu. Je mi jasné, že se tomu nevyhnu ani dnes. Přesto to risknu znovu. Domnívám se totiž, že je dobré vědět, podle jakých kritérií jsou posuzování ekonomové za hranicemi této země.

Klaus: The Holy “Infant Terrible” of Prague – A New Icon of the Czechs

Autor: Milan Zelený | Datum: 06.01.2009
The times of crisis are the times of (and for) iconoclasts. The crisis of 2008 has emerged from an unprecedented intervention of government and big business in the free markets’ functioning, while debasing and rescinding their duties in market regulation and oversight. President Václav Klaus, however, can be counted among the opposing camp: iconophiles.

Pitomec u kumpanie (Hledání kořenů českého Švejka)

Autor: Milan Zelený | Datum: 10.11.2008
 
Nedávno uplynulo 85 let od smrti Jaroslava Haška (3.1.2008), proslulého autora Dobrého vojáka Švejka. Jak vznikla myšlenka Švejka? Jaké jsou kořeny této mýtotvorné české postavičky?

Virtual economy must not infect real economy

Autor: Milan Zelený | Datum: 29.10.2008
 
I previously analyzed the current financial crisis on the basis of a theory of two economies: the first being real (products and services) and the second virtual (speculative, financial). I said in the March 31, 2008 issue of CBW: “The second economy is not necessarily based on real flows of goods and services; its main product is money. It produces money directly, mainly through speculation, betting and gambling, without the interference of real products or services. Clearly, there is always something wrong with this second economy.”

Superdrahý balík, který je k ničemu

Autor: Milan Zelený | Datum: 08.10.2008
 
Americký Senát schválil vládní záchranný balík (700 miliard dolarů je skutečný „balík“) pro instituce držící toxické hypotéky a půjčky. Hlasování proběhlo ve středu, hned po skončení židovského svátku Nového roku Roš hašana.

Thomas John Bata 1914 –2008

Autor: Milan Zelený | Datum: 12.09.2008
 
Reprinted from the Special Commemorative Issue - Thomas John Bata, 08/09/2008, Baťa Newsflash with a permission of the publisher (Dessy Todorova, Director of Brand Development).

Zdivočelá země - Předkomunismus 1945-1948

Autor: Milan Zelený | Datum: 05.09.2008
 
Politika nelze hodnotit podle úmyslů, úsilí a charisma, podle nějaké „vnitřní logiky osobnosti“, ale jen a pouze podle výsledků. Politika je vždy o výsledcích, ne o motivech, cílech a vnitřní logice. Beneš měl výsledky jako „příručí“ T.G. Masaryka. Jako vůdce však již výsledky neměl a stal se symbolem poraženectví a porážky. Jeho vnitřní, osobní tragedie může být dojemná, ale jako státník propadl bez výhrad – a bez výsledků.
Český politikář napsal: „Soud nad Benešem je soud nad námi. Jeho chyby jsou našimi chybami. Můžeme se bát, že když přiznáme chyby, nezbude žádná velikost.”
S argumentem tak závažně degradujícím se lze v historii národů setkat jen stěží: odvozovat národní velikost z nepřiznání chyb, od vytrvalého a opakovaného zatloukání pravdy – jen čecháček na morálním dně může zplodit takhle bizarní doktrínu. Ano, soud nad Benešem je soud nad námi samými: je to sebesoud.

Co je Soustava řízení Baťa? Zemřel Tomík, poslední z baťovské „trojky“.

Autor: Milan Zelený | Datum: 03.09.2008
 
Nejsem zastáncem oslavování, vzpomínání a hlášení se ke jménu člověka, který právě zemřel. Mnohem důležitější je, jak se lidé k dané osobnosti a její práci staví během jejího života, tedy dokud ještě není pozdě. Je až tristní, když se náhle „z klacků“ vynořují oportunisté, kteří se téměř 20 let o Tomíka Baťu a Soustavu řízení Baťa vůbec nezajímali.

O Šanghaji, Baťovi a paměti lidské

Autor: Milan Zelený | Datum: 02.09.2008
 
Když jsem se včera dozvěděl, že zemřel Tomáš Baťa jr., vzpomněl jsem si na jeden svůj článek, který otiskly před více než dvaceti lety krajanské noviny v kanadském Torontu. Kopii rukopisu už dávno nemám, ale výtisk těch novin jsem si schoval. Berte tento můj blog tak trochu jako dokument (omlouvám se za jeho kvalitu), daleko více ale jako poctu Tomáši Baťovi jr.

Strategická geopolitika: Rozpadne se EU a ovládne Rusko Střední Evropu?

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.09.2008
 
Nemáme lidské ani nerostné zdroje, proto je hloupé uzavírat se v pevnosti Evropa.
Evropa se bude rozšiřovat, a rozšiřovat se musí.
Mirek Topolánek
Rusko dnes (zcela očekávaně) v Gruzii testuje soudržnost a strategickou připravenost „rozšířené“ EU a NATO. Gruzie sama je pouhou záminkou. Podle svého očekávání, nachází Rusko v Evropě výraznou impotenci, rozkol, reaktivnost a ex post záplatování následků vojenské agrese – ruský nacionalismus je tak významně povzbuzován téměř absolutním nedostatkem strategické geopolitiky v EU, NATO a samozřejmě i v české zahraniční „politice“. U nás převládá „mnichovanství“, „záplatování“ (viz „dárcovské“ konference a SMSky), „benešismus“ a rozplizlost aliančních postojů (viz antiamerikanismus, anti-radar a proruské tendence formující se „páté kolony“, přímo na Hradě). „Představitelé“ neumí (anebo nechtějí) identifikovat ruský nacionalismus jako hrozbu srovnatelnou s ruským komunismem. Obávají se „analogií“ tam, kde jsou na místě, plácají je přes ruku („Takhle ne, soudruzi“) a preferují Slovně-mediální válku, která může vést k válce studené a i horké. Na rozdíl od všech ostatních „velmocí“, EU nezná strategickou geopolitiku a je tudíž na pokraji rozpadu, ne z vnějšího tlaku, ale z vnitřní slabosti. Není povzbuzující žít v dnešní Evropě. Diplomatické „mlžení“ a přemíra slov nikdy nebyly a nemohou být náhradou za pevné, bezpečné, dlouhodobé principy.

Fotbal není život… EURO 2008

Autor: Milan Zelený | Datum: 30.06.2008
 
Ve chvílích „národního smutku“ po zápase s Tureckem a po fiasku staré Evropy na EURO 2008 je třeba si připomenout, že fotbal se od života liší velmi výrazně – ve smyslu práce v týmu, strategie i nároků na jedince. Český fotbalový „kolaps“ nebyl náhodný, zadělávalo se na něj po dlouhá léta, v širším slova smyslu byl nevyhnutelný – trenér Brückner, zcela manifestně, není moderní fotbalový stratég, ale nositel fotbalového myšlení časů již dávno zašlých…
EURO 2008 ukázalo, že téměř všechny zúčastněné země umí produkovat talentované a kvalitní hráče, že monopol na talenty byl zlomen a konkurenční výhoda se přesunula na země, které umí své hráče zorganizovat do efektivního reprezentačního týmu, na hřišti i mimo hřiště – tedy na strategii, koučing a útočné pojetí hry.
Pro Čechy je vzniklá krize kopané příležitostí, impulzem k očistě, k modernizaci a osvobození se od nánosů zrezivělého, amatérského myšlení starých dob. Český fotbal však nakonec povstane z popelů staroby jako novodobý Fénix…

“Informace nejsou znalosti.” (Kdo to řekl? Co to znamená?)

Autor: Milan Zelený | Datum: 25.05.2008
Informace nejsou znalosti. (Information is not knowledge.)
Jde o výjimečně důležité rozlišení pro dnešní dobu globálních informací a komunikací. Na tomto rozlišení závisí naše postoje ke vzdělání a kultuře, řízení podniku, chápání ekonomiky, individuálního rozvoje, hodnocení výkonu a úspěchu, rozhodování, atp.
Pochopit, že informace nejsou znalosti je jedním z nejdůležitějších poznání, které můžete sobě, ale hlavně svým dětem, poskytnout. Česko je dodnes společností výrazně informační, ne společností znalostní. Projevuje se to ve všech oblastech individuálního a společenského života.

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou? Nic.

Autor: Milan Zelený | Datum: 10.05.2008
 
Bernanke is an idiot. Jim Rogers
Mnozí čtenáři se ptají, zda komentuji také americkou či globální ekonomiku? Samozřejmě. To již je úloha (a úděl) profesora ekonomie.
Bankéři, makroekonomové a politici zásadně a podstatně podcenili vztahy a dynamiku globální ekonomiky. Tvrdošíjně uplatňují makroekonomická dogmata zašlých dob, od keynesianismu až po monetarismus, totálně nevhodných pro éru globálních trhů. Světové „krize“ – kreditní, hypotéční, potravinové, energetické, ekologické a myšlenkové – jsou následkem až debilního lpění na dogmatech, která mají s moderní ekonomikou pramálo společného. Ekonomie se musí měnit a rozvíjet podle rapidně se měnící globální ekonomiky. Ekonomie musí být odrazem ekonomiky, ne naopak. Kde k tomu nedochází, anebo dochází jen velmi pomalu, tam přichází katastrofa, krize a uměle vyvolaná destrukce ekonomického organismu.

“Klausčesko” a klimatické změny: Proti všem?

Autor: Milan Zelený | Datum: 09.04.2008
 
Otázky klimatických změn a globálního oteplování jsou dnes v popředí světového zájmu - ale zároveň i předmětem narůstající skepse mezi obyvateli Česka. Jak je to možné? Jak se může jedno promile světové populace tak výrazně vymknout globálním myšlenkovým proudům? Jediné pochopitelné vysvětlení lze nalézt v nesporném vlivu současné hlavy státu, Václava Klause, který svými postoji a idejemi zásadně ovlivňuje české myšlení již od r. 1989.

Devatero řemesel, desátá … (Krátká „esejka“ - osobní příběh)

Autor: Milan Zelený | Datum: 24.04.2008
 
Začalo to vše velmi nevinnou pasáží z knihy Roberta A. Heinleina. Četl jsem ji jako ve snách, změnila můj život.
Lidská bytost by měla být schopná vyměnit plenku, naplánovat invazi, zabít vepře, zajmout loď, navrhnut budovu, psát sonety, vyrovnat účty, postavit zeď, srovnat zlomenou kost, utěšit umírajícího, vykonat rozkaz, dát rozkaz, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nový problém, kydat hnůj, naprogramovat počítač, uvařit chutné jídlo, bít se zdatně, zemřít chrabře. Specializace patří hmyzu.

Jen pro ekonomy: Žebříček "Top 100"

Autor: Milan Zelený | Datum: 19.03.2008
 
Žebříček „Top 100“ v Česku působících ekonomů podle citačního skóre.
Z 1230 sledovaných ekonomů (včetně pracovníků soukromých institucí a nezařazených) má alespoň jeden citační záznam pouze 261 pracovníků.

Pochybné dědictví totality: Filmový dabing

Autor: Milan Zelený | Datum: 11.03.2008
 
Účelem diskuze není vítězství ani porážka, ne propaganda nebo agitace, a už vůbec ne stimulace další diskuze. Účelem diskuze je konfrontace dvou různých pravd za účelem nelezení pravdy nové. M.Z.
Proč hlasy vůbec nesedí k postavám? Proč cokoli řeknou, vyzní úplně jinak než v originále a najednou se dialogy, u kterých člověk v angličtině skoro nedýchal, zdají být hloupé a plytké, asi jako v Růžové zahradě? Anonym bloger

Švejnar versus Klaus (Z neuveřejněného předvolebního interview)

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.03.2008
 
Několik týdnů před volbami jsem z New Yorku poskytl magazínu CBW interview na téma Švejnar versus Klaus. Rozhovor nakonec uveřejněn nebyl a tak si nachází cestu do blogu …
1: První na co bych se rád zeptal, by bylo - v Té Vaší knize velmi často narážíte na Václava Klause (samozřejmě vnímám proč a v jakém kontextu), přesto řekněte mi, prosím, hlavně z kterých důvodů? Proč je podle Vás nutné na něj neustále poukazovat, jednoduše proč Vám tak moc leží v žaludku?

Pravidla pro žití (jednoho) života (Uvolněte se, prosím)

Autor: Milan Zelený | Datum: 01.03.2008
 
Všechna vitální lidská společenstvi, od zájmových seskupení a klubů až po instituce a státy, se řídí pravidly. Dobrovolný vstup do jakékoliv společnosti lidí (stejně tak je tomu u zvířat) je spojen s přijetím a dodržováním pravidel. Není-li to možné, pak je lépe vystoupit (než být vyloučen).

Neučte se z vlastních chyb ...

Autor: Milan Zelený | Datum: 26.02.2008
 
Můj americký profesor, W. Edwards Deming, mě varoval: „Do not learn from your own mistakes!“
Tomu jsem dlouho nerozuměl, protože moje maminka mě vždy konejšila rčením „Chybami se člověk učí“ - když se snažila omlouvat hloupá rozhodnutí svého jinak nadaného synáčka.

O autorovi

Autor: Milan Zelený | Datum: 26.01.2008
 
Globální profesor, působící na Fordham University v New Yorku, ale také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v Taipei, Indian Institute of Technology, Kanpur a IBMEC Rio de Janeiro. Již 33 let je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems Management. Dlouhodobě drží 1. příčku v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů; v r. 2007 byl na jeho počest vydán tzv. Festschrift, pod názvem Knowledge and Wisdom. Jeho populární knihy v češtině jsou např. Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty , Všechno bude jinak a To vám byl divný svět.