Myšlenky

Myšlenky

Milan Zelený trvale produkuje nové myšlenky,
pohledy a interpretace  

...protože jinak nemůže a jinak nezná.
 
Tak jako perlorodka produkuje perly bez ohledu na jejich cenu, popularitu či použití, Milan Zelený neumí přestat "rodit" myšlenky, i přes námitky, že je tak často "hází sviním".
                                                                                   
                                                             
 

Mysli globálně, jednej lokálně

Znalosti stahujeme z celého světa, ale pro místní akci. Každá akce je v daném kontextu času a místa, znalosti se vznášejí nad vším děním v říši myšlenek a digitálně koordinují naše akce „shora“. Dochází k deglobalizaci (relokalizací) akce a posiluje se globalizace znalostí a informací. Každá akce (znalost) je lokální, jen popis akce (informace) je globální.

Uděláme si to sami

Akční heslo pro regiony, kraje, města a lokality, které se snaží obnovit svoji hospodářsko-politickou nezávislost, autonomii a soběstačnost, obzvláště v éře selhání centrálního plánování a rozkladu i úpadku politických stran.

Podnik jako živý organismus

Podnik, tak jako ekonomika, není a nefunguje jako stroj, ale jako živý organismus; tj. učí se, přizpůsobuje se a produkuje sám sebe. Nedá se dnes tedy úspěšně řídit (i když se o to mnozí snaží) jako stroj, s výjimkou prostých subdodavatelů, ale jako autonomní, samořídící systém podnikatelských týmů a zaměstnanců-podnikatelů – jak tomu bývalo u Baťů.

Vícekriteriální rozhodování

Každé rozhodování musí obsahovat nejméně dvě odlišná, obvykle konfliktní kriteria. Je-li jen jediné kriterium (cíl, účel), pak stačí mechanická procedura „měření plus hledání“ – což není rozhodování. Rozhodovat znamená řešit "tradeoffs" (rozhodovací kompenzace). Rozhodování a optimalizace s jediným kriteriem je oxymóron.

Soustava řízení Baťa

Globální úspěch bratří Baťů nespočívá v jejich jednotlivých funkcích, metodách, přístupech a technikách, jakkoliv propracovaných ve své době, ale v jejich provázání do ucelené, sebeprodukující a proto převážně samořídící soustavy podnikového řízení (s výjimkou subdodavatelů). Jednotlivé komponenty lze sice kopírovat, ale nikdy nefungují v izolaci; organický celek soustavy řízení podniku již kopírovat nelze. Každý ambiciozní podnik s finálním produktem i zákazníkem, musí vytvořit vlastní soustavu řízení, hledat si vlastní cestu.

Neučte se z vlastních chyb 

Učit se z vlastních chyb nestačí, chybám je třeba předcházet. Obzvláště v politice, podnikání, profesích a vzdělávání je třeba učit se z chyb druhých, ne z vlastních. Každá chyba zde ovlivňuje nevinné masy jedinců, rodin a lokalit. Učit se na vlastních chybách s lidmi za "pokusná zvířata" je nemorální.

Přímá demokracie

Skutečná, autentická a původní demokracie je založená na přímém spojení a vztahu mezi voliči a voleným. Nadbytečný mezičlánek politických stran likviduje přímou demokracii a přenáší moc na prostého prostředníka politického podnikání, které nadřazuje stranické zájmy nad zájmy voličů. 

Svobodný trh

Svobodný trh se definičně liší od volného trhu. Volný trh zaručuje „svobodu“producenta a poskytovatele, svobodný trh chrání svobodu zákazníka a spotřebitele. Na volném trhu lze podvádět, manipulovat, zkreslovat a lhát; na svobodném trhu je účast v transakci chráněna před okradením, újmou a poškozením. Svoboda neznamená možnost vzít někoho "po hlavě", ale zajištění, že účastník tržních transakcí "po hlavě" nedostane – a zůstane tak svobodným. Selhání státu je zde nabíledni.

Vzdělávací systém

Vzdělávání je vždy systém, tj. provázaný celek obsahu, formy, organizace a úzkého vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Špatný systém nelze změnit ani zlepšit separovanými úpravami jednotlivých dimenzí (jako např. prosté nalití dalších peněz) – ty špatný systém pouze utužují a jeho výkonnost jen zhoršují. Lepšího systému lze dosáhnout pouze změnou váhy a organizace všech jeho výše zmíněných složek.

Podnikatelská univerzita

V dnešní společnosti chybí kvalitní podnikatelé (podnikavců je až dost). Podnikatelská univerzita (koncepce Jana Bati) nejen podnikání učí, ale i sama podniká. Konečně se studenti neučí podnikat jen čtením, ale skutečnou podnikatelskou akcí. Vědět ještě neznamená umět.

 
 
Video: Blue Events a ERUDIA