Myšlenky

Myšlenky

Milan Zelený trvale produkuje nové myšlenky,
pohledy a interpretace  

...protože jinak nemůže a jinak nezná.
 
Tak jako perlorodka produkuje perly bez ohledu na jejich cenu, popularitu či použití, Milan Zelený neumí přestat "rodit" myšlenky, i přes námitky, že je tak často "hází sviním".

Mysli globálně, jednej lokálně
 
Znalosti stahujeme z celého světa, ale pro místní akci. Každá akce je v daném kontextu času a místa, znalosti se vznášejí nad vším děním v říši myšlenek a digitálně koordinují naše akce „shora“. Dochází k deglobalizaci (relokalizací) akce a posiluje se globalizace znalostí a informací. Každá akce (znalost) je lokální, jen popis akce (informace) je globální. 

 
Akční heslo pro regiony, kraje, města a lokality,
které se snaží obnovit svoji hospodářsko-politickou nezávislost, autonomii a soběstačnost, obzvláště v éře selhání centrálního plánování a rozkladu i úpadku politických stran.
 

Podnik jako živý organismus
 
Podnik, tak jako ekonomika, není a nefunguje
jako stroj, ale jako živý organismus; tj. učí se, přizpůsobuje se a produkuje sám sebe. Nedá se dnes tedy úspěšně řídit (i když se o to mnozí snaží) jako stroj, s výjimkou prostých subdodavatelů, ale jako autonomní, samořídící systém podnikatelských týmů
a zaměstnanců-podnikatelů – jak tomu bývalo u Baťů.

 
Každé rozhodování musí obsahovat nejméně dvě odlišná, obvykle konfliktní kriteria. Je-li jen jediné kriterium (cíl, účel), pak stačí mechanická procedura „měření plus hledání“ – což není rozhodování. Rozhodovat znamená řešit "tradeoffs" (rozhodovací kompenzace). Rozhodování a optimalizace s jediným kriteriem je oxymóron.
 

Autopoiesis adresuje základní mysterium života: jak je možné udržet identitu a funkce organismu za podmínek nepřetržitého obratu a výměny komponent a součástí? Dokonce i buněčné membrány jsou jen stěsnané komunity komponentů. I rakovina je vlastně živý organismus uvnitř organismu, udržující svoji identitu, růst a přežití: je nutné narušit a rozpustit jeho membránu tak, aby jej organismus rozpoznal jako cizí těleso a ne ignoroval jako přirozenou součást organismu; pak jej lze „zabít“ vlastním imunním systémem organismu.
 
Na příklad, korálové útesy jsou komunity autopoietické, mezidruhové spolupráce a vlastní sebeprodukce. Korálové útesy nesnášejí monokulturu. Tyto interaktivní a druhově provázané autopoietické společnosti vytvářejí své vlastní ekologie, ekonomiky a obranné systémy, dávno před příchodem člověka. Z toho důvodu je hlavním problémem korálových útesů lidská (heteropoietická) intervence. Odborníci ani politici by neměli diktovat, jak by korálové útesy a lidské společnosti měly fungovat. Jejich pokornou rolí je pozorovat, popisovat, a snažit se pochopit. Lidská intervence v živých systémech nevytvořených člověkem, je arogancí druhu.

Soustava řízení Baťa
 
Globální úspěch bratří Baťů nespočívá v jejich jednotlivých funkcích, metodách, přístupech a technikách, jakkoliv propracovaných ve své době, ale v jejich provázání do ucelené, sebeprodukující a proto převážně samořídící soustavy podnikového řízení
(s výjimkou subdodavatelů). Jednotlivé komponenty lze sice kopírovat, ale nikdy nefungují v izolaci; organický celek soustavy řízení podniku již kopírovat nelze. Každý ambiciozní podnik s finálním produktem i zákazníkem, musí vytvořit vlastní soustavu řízení, hledat si vlastní cestu.

 
Učit se z vlastních chyb nestačí, chybám je třeba předcházet. Obzvláště v politice, podnikání, profesích
a vzdělávání je třeba učit se z chyb druhých,
ne z vlastních. Každá chyba zde ovlivňuje nevinné masy jedinců, rodin a lokalit. Učit se na vlastních chybách s lidmi za "pokusná zvířata" je nemorální.
 

Tradičně převládala starobylá dělba práce: vědci objevují, inženýři vynalézají a podnikatelé inovují. Tuto dělící separaci úsilí je třeba podřídit integraci. Nové instituce je třeba, založené na týmové práci vědců, inženýrů a podnikatelů: Podnikatelská univerzita v místním a regionálním nasazení.

Přímá demokracie
 
Skutečná, autentická a původní demokracie je založená na přímém spojení a vztahu mezi voliči a voleným. Nadbytečný mezičlánek politických stran likviduje přímou demokracii a přenáší moc na prostého prostředníka politického podnikání, které nadřazuje stranické zájmy nad zájmy voličů.

 
Svobodný trh se definičně liší od volného trhu. Volný trh zaručuje „svobodu“producenta a poskytovatele, svobodný trh chrání svobodu zákazníka a spotřebitele. Na volném trhu lze podvádět, manipulovat, zkreslovat a lhát; na svobodném trhu je účast v transakci chráněna před okradením, újmou a poškozením. Svoboda neznamená možnost vzít někoho "po hlavě", ale zajištění, že účastník tržních transakcí "po hlavě" nedostane – a zůstane tak svobodným.
Selhání státu je zde nabíledni.
 

Vzdělávací systém
 
Vzdělávání je vždy systém, tj. provázaný celek obsahu, formy, organizace a úzkého vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Špatný systém nelze změnit ani zlepšit separovanými úpravami jednotlivých dimenzí (jako např. prosté nalití dalších peněz) – ty špatný systém pouze utužují a jeho výkonnost jen zhoršují. Lepšího systému lze dosáhnout pouze změnou váhy a organizace všech jeho výše zmíněných složek.

 
V dnešní společnosti chybí kvalitní podnikatelé (podnikavců je až dost). Podnikatelská univerzita (koncepce Jana Bati) nejen podnikání učí, ale i sama podniká. Konečně se studenti neučí podnikat jen čtením, ale skutečnou podnikatelskou akcí.
Vědět ještě neznamená umět.
 

Po tisíciletí lidé porcovali a rozporcovali celek přírody do fyzických, chemických, biologických, inženýrských a společenských domén. Žádná taková nepřirozená dělení v přírodě neexistují. Příroda je úžasně integrovaná ve všech svých stvořeních a produktech, kombinující fyzické, chemické, biologické, inženýrské a společenské aspekty do jednotného celku. Pouze podobná integrace lidského vzdělávání a akce může přinést opravdovou inovaci, kritickou pro naši budoucnost.