Krátký profil

Milan Zelený je exulant, světoběžník, profesor, Čech, Američan, autor, sedlák, českobratrský „beran“ a „Svobodný Pán“ z Kluckých Chvalovic a na Smrčanech, globální profesor, zahradník, systémový vědec, ekonom, Newyorčan, Žižkovák, slávista, poradce, kouč, ronin, hledač, matematik, biolog, otec, syn, milenec a přítel, historik, voják, čtenář, „bývalý “fotbalista, basketbalista, softbalista a tanečník, vyprávěč, trémista, suverén a samotář, milovník všeho autentického a originálního, nepřítel všeho masového a nepůvodního; prostý, skromný, náročný, nostalgik i vizionář.

Globální profesor a ekonom Milan Zelený

Působí jako globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa. Je zastáncem kapitalismu svobodného (ne volného) trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Dlouhodobě je na prvním místě nejcitovanějších českých ekonomů. 
 
Jako Professor of Management Systems na Fordham University v New Yorku, se specializuje v oblastech strategie, řízení znalostí, Soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů podnikového řízení. Působí také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi’an v Číně a mnoha dalších.
 
Je autorem téměř 500 odborných publikací (v angličtině) a přes 600 esejů, povídek, populárních a novinových článků (mnohé i v češtině). Je zakladatel a šéfredaktor časopisu Human Systems Management (přes 33 let), člen desítky redakčních rad mezinárodních časopisů. Je autor řady knih: Multiple Criteria Decision Making, Human Systems Management, Linear Multiobjective Programming, Autopoiesis: A Theory of Living Organization, atp. Česky pak např. ČSFR očima exilového ekonoma, Ještě je čas, Cesty k úspěchu, Hledání vlastní cesty, Neučte se z vlastních chyb, Všechno bude jinak, To vám byl divný svět, a dalších. 

„Tvorba bohatství nesmí být předmětem politiky a ideologie;
pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky.“

   
Jeho profesionální krédo bylo a zůstává v podmínkách ČR nepřijatelné.

Životopis

Milan Zelený se narodil 22. ledna, 1942, v Kluckých Chvalovicích č. 67 u Čáslavi. Pochází z literární rodiny Vácslava a Vladivoje Zelených. Otec, Josef Zelený, pražský organizační poradce (ZET-organizace), pochází z této rodiny Zelených. Matka, Marie, roz. Barvínková, pochází z českobratrské rodiny z Orlických hor. Po r. 1948 byl otec převeden do dolů na Kladně a jeho bratr Jaroslav do uranových dolů v Jáchymově. Tento „hornický“ původ umožnil Milanovi studium na gymnáziu Sladkovského na Žižkově, a následně i na Vysoké škole ekonomické (1959-1964), obory politická ekonomie, finance a kvantitativní metody.

Nejlepší student s červeným diplomem 

Byl nejlepší student ročníku a získal červený diplom. Poté získal místo u prof. Oty Šika v Ekonomicko-matematické laboratoři Ekonomického ústavu ČSAV (Československé akademie věd). V roce 1965 vyhrál na ČSAV konkurs University v Rochesteru a díky Šikově intervenci a vyřešení aféry Komárek-Kazan, odešel na studium do USA, v srpnu 1967. Před odchodem, v letech 1964-1965, absolvoval ještě vojenskou službu jako podporučík, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze-Braníku, kasárna v Dejvicích.
 
V roce 1969 byl vyloučen z ČSAV, zbaven místa a vyzván k okamžitému návratu: dostudoval tedy a přijal americké občanství. V letech 1989-2000 byl v ČR považován za cizince a musel se pravidelně hlásit u cizinecké policie, nemohl držet pozemky a v jeho podniku ZET-organizace mu byl ustaven národní jednatel. Po roce 2000 však získal zpět své české občanství a možnost aktivního působení na českých univerzitách, v podnikatelské sféře a managementu; jeho články, knihy a mediální příspěvky se postupně mohly vrátit na českou scénu. 
 
Sbírka povídek Milana Zeleného
(soukromý suvenýr u příležitosti mých 70. narozenin
 
 
Na str. 232, v povídce „O letmém setkání v prérii“, je popsána scénka na českém hřbitově v městečku Wílber, Nebraska. Podobný hřbitov je i Palacky v Kansasu
 
Obdržel jsem kuriózní dopis (nazvaný Žán Kudla jméno mé) od amerického historika (Michael Dean, U. C. Berkeley), který si na internetu našel nepublikovaný sborník povídek Jaro prošlo naší ulicí  
Tam na straně 140 je uveden text staré české písně „Žán Kudla jméno mé“. Dopis je o to překvapivější, že přichází z USA. 
 

Významné životní jubileum

U příležitosti významného životního jubilea uspořádali v červnu 2012 přátelé, podnikatelé a žáci profesora Milana Zeleného na zámku Vilémov u Golčova Jeníkova netradiční výměnu názorů ze světa podnikání: Transformace podnikání a konkurenční faktory budoucnosti 

Odbornost 

Před rokem 1967 se zabýval analýzou kritické cesty. V roce 1972 inicioval výzkum vícekriteriálního rozhodování. Později se věnoval oblasti řízení znalostí a v roce 1987 vydal první publikaci v tomto oboru. K dalším oblastem jeho výzkumu patří například Baťova soustava řízení, analýza finančního portfólia, analýza rizik, měření spotřebitelských postojů, lidská intuice, kreativita a úsudek, simulační modely biologické organizace, autopoiesis, umělý život, osmotické útvary a syntetická biologie, spontánní společenské organizace nebo programování prostřednictvím jazyků GPSS, APL, Fortran a BASIC. K oblastem, jimiž se zabývá v současnosti, patří například ekonomika a obchod, systémové vědy, evoluční ekonomie a společensko-biologická autopoiesis. Věnuje se rovněž poradenství a koučová.

Dosažené vzdělání

Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance
Vysoká škola ekonomická v Praze (1964 - Ing.)
Systems Management
University of Rochester (1970 - M. S.)
Business Economics
University of Rochester (1972 - Ph. D.) 

Přehled akademického působení

Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze
Ekonometrická laboratoř; vědecký pracovník (1964-1967)
University of South Carolina, Columbia
College of Business Administration; Assistant Professor of Statistics and Management Science (1971-1972)
Columbia University, New York, Graduate School of Business 
Associate Professor of Business Administration (1972-1979)
Copenhagen School of Economics, Copenhagen, Denmark
Professor of Economics (1979-1980)
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brussels, Belgium 
Professor of Management Science (1980-1981)
Fordham University at Lincoln Center, New York, Graduate School of Business Administration 
Professor of Management Systems (1982 - současnost)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)
Profesor podnikové ekonomiky a řízení (1998 - současnost)

Členství v mezinárodních organizacích

AAAS The American Association for the Advancement of Science
TIMS The Institute of Management Science
ORSA Operations Research Society of America 
HSM Human Systems Management
SGSR Society for General Systems Research
SASE Society for the Advancement of Socio-Economics
Beta Gamma Sigma The International Honor Society
Omega Rho International Honor Society for Operations Research and Management Science
Club of Rome Global Think Tank

Členství v redakčních radách

Působil: Operations and Quantitative Management, International Strategic Management, Operations Research, Computers and Operations Research, Future Generations Computer Systems, Fuzzy Sets and Systems, General Systems Yearbook and Prestige Journal of Management and Research.
 
Aktuálně působí: Human Systems Management; International Journal of Information Technology and Decision Making, International Journal of Mobile Learning and Organization, International Journal of Innovation and Learning, International Journal of Information and Operations Management Education, International Journal of Multicriteria Decision Making, Entrepreneurial Knowledge - a další. 

Orientace

Odborník v oblastech multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a řídicích systémů. Konzultant četných podniků, institucí a vlád v zahraničí (USA, Japonsko, Belgie, Nový Zéland, Polsko, Sovětský svaz, Čína, Tchajvan, Hong Kong, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Jižní Afrika, Portugalsko, atd.). Vědeckou práci zaměřuje na optimalizaci a optimální systémy, s aplikacemi ve výrobních procesech.

Vědec, propagátor Baťova systému, konzultant zahraničních podniků a vlád

Část jeho vědecké činnosti je soustředěna na simulační modely a filozofii autopoiesis (sebe-produkce) v biologických a společenských systémech, artificial intelligence (AI) a artificial life (AL).
 
Milan Zelený je politicky neangažovaný nestraník, zastánce eticky funkčních svobodných trhů, znalostní ekonomiky (knowledge economics), vnitropodnikové a národohospodářské demokracie, zaměstnanecké autonomie a zaměstnanecko-manažerského spoluvlastnictví Baťova typu. Je skeptik ve směru socialistického, státního a veřejně-masového vlastnictví výrobních prostředků, i přes častý pobyt v ČR, kde je advokátem nového národního kapitalismu. Myšlenkově a filozoficky mu je v oblasti podnikového řízení nejbližší Soustava řízení Baťa.

Ocenění 

Milan Zelený byl za svoji dosavadní vědeckou činnost oceněn řadou světových poct a ocenění. Od roku 1992 se také pravidelně objevuje v prestižních přehledech Who´s Who in Science and Engineering a Who´s Who in America. V roce 2007 byl poctěn mezinárodní vědeckou komunitou oslavným svazkem (Festschrift) "Knowledge and Wisdom"; mimořádná pocta českému ekonomu a vědci v exilu.

Ocenění a pocty 

1977 - Norbert Wiener Award of Kybernetes
1979 - Rockefeller Foundation, Resident Scholar, Villa Serbelloni, Lake Como 
1980 - Alexander von Humboldt Award for Senior U.S. Scientists
1990 - A. Bernstein Memorial Fellowship, Tel-Aviv
1990 - USIA Fulbright Professor Award, Prague
1992 - Erskine Fellowship
1992 - The Georg CantorAward of MCDM Society
 
Who´s Who in America - od 47. vydání je pravidelně uváděn v prestižním přehledu Kdo je kdo v Americe
Who´s Who in Science and Engineering - pravidelně uváděn v přehledu od roku 1992

Festschrift na počest profesora Zeleného 

(Advances in Multiple Criteria Decision Making and Human Systems Management: Knowledge and Wisdom) 
 
Oslavný 400 stránkový svazek (Festschrift) vydaný v roce 2007 mezinárodní vědeckou komunitou odráží fundamentální práci a myšlení Prof. Milana Zeleného: lidské a společenské systémy a procesy jsou organicky a zásadně vícerozměrné, technokratická redukce reality do jednoduchých agregátních makro-funkcí nebo kriterií je vědecky nepřípustná a z hlediska praxe kontraproduktivní.
 
Profesor Zelený zasvětil svůj odborný život tvorbě a rozvoji neagregovaných a nezprůměrňovaných mikro-přístupů ke studiu evoluční ekonomie, rozhodování, organizace a řízení lidských a společenských systémů. Je iniciátorem a zakladatelem samostatných oborů Multiple Criteria Decision Making (MCDM) a Human Systems Management (HSM).