Žán Kudla jméno mé … 

Obdržel jsem kuriózní dopis (nazvaný Žán Kudla jméno mé) od amerického historika (Michael Dean, U. C. Berkeley), který si na internetu našel nepublikovaný sborník povídek Jaro prošlo naší ulicí (soukromý suvenýr u příležitosti mých 70. narozenin). Tam na straně 140 je uveden text staré české písně „Žán Kudla jméno mé“. Dopis je o to překvapivější, že přichází z USA.
 
V Čechách se traduje, že Žána Kudlu přivezl domů dr. Emil Holub. Kudla vzbudil přímo senzaci na Národopisné výstavě r. 1895. Tento černý albín mluvil i zpíval česky a pil jako duha, obzvláště pivo. Josef Šváb Malostranský od r. 1880 zpíval „afrikánský kuplet“ Žán Kudla všem přátelům té horké Afriky po hospodách.
 
Naposled se Žán Kudla objevil jako imaginární špicl, který od 17. 7. 1939 v každém čísle časopisu Vlajka komentoval „nepravosti“ v českém veřejném životě v rubrice „Žán Kudla se ptá“.
 
Američan Dean ve svém dopise uvádí věci na pravou míru. Dr. Holub nepřivedl do Prahy černého albína Kudlu, ale mladou Bečuánskou dívku jménem Bella, jakož i skupinu bojovníků kmene Zulu, kteří byli vystavováni po Praze.
 
Původní Kudla byl afro-Američan, kuriózní albín, který žil v Chicagu, v českém distriktu Czech Pilsen během let 1890. Tam se také naučil česky a zpíval české i americké písně v saloonech českých imigrantů. V r. 1895 ho delegace 400 amerických Čechů vzali sebou do Prahy na Národopisnou výstavu všeslovanskou. Říkali mu „Bílý vlk“ nebo „Černý albín“, ale Češi mu přisoudili přezdívku Žán Kudla. V tzv. Americké vesnici, bavil Pražany v dřevěné replice chikágského saloonu, povídal, zpíval a pil. Stal se naprostou senzací Prahy: česky zpívající americký černoch a albín k tomu – to bylo něco! Žán pronikl do průvodců, novin a byl zván do předních restaurací a hospod. Kudla se stal zdaleka nejnavštěvovanější destinací celé výstavy. Fotografie Žána Kudly existují, ale nejsou dostupné na internetu.
 
Sbírka povídek Milana Zeleného
 

Zpět na Profil