Strategie pro digitální svět v ekonomickém a společenském kontextu
 
Autor: Nadace ZET | Datum: 29.6.2016
 
 
Prof. Milan Zelený, Nadace ZET (také Fordham U., UTB ve Zlíně) odletí do švýcarské Constance, na pozvání fy. Siemens, aby přednesl své pohledy na budoucnost ekonomiky, technologie a globalismu. Jeho přednášky, pod názvem „Strategy for the Digital World: Economic and Social Context“ (Strategie pro digitální svět v ekonomickém a společenském kontextu), kromě koncepcí deglobalizace, transformace a metamorfózy, specificky adresují strategické otázky digitalizace, Industrie 4.0, podnikatelských univerzit a lokálních produkčních komplexů (tzv. Baťova města). Jedním z cílů je i navazování spolupráce Nadace ZET se Siemensem a podobnými světovými hráči.
 
 
 
Foto: pixabay.com