J´accuse …
 
Autor: Milan Zelený | Zdroj: Aktualně.cz | Datum: 7.12.2015
 
 
Žaluji a obviňuji, nechápu a nerozumím všem, kteří nevidí nebo nechtějí vidět základní nedostatky, pomýlení, selhání a ignorování efektivního boje proti terorismu a jeho následkům. 
 
 
 
Foto: pixabay.com 

Problém rakovinných nádorů spočívá právě v jejich úspěšném napojení na krevní, hormonální a nutriční toky zdravého organismu. V určité fázi se jim podaří vytvořit ochrannou membránu nebo zapouzdření tak, že je organismus nerozpozná jako cizí tělesa, ale (mylně) vnímá jako funkční „orgány“ živého organismu. Toto je třeba změnit posílením imunity a spolehlivým rozpoznáním nádoru jako cizího tělesa. Napadený živý organismus to sám nedokáže.

Při radikálním zásahu se zhoubný orgán brání rozptýlením (metastázemi) a opětném napojením na životadárné toky zdravého organismu. Prvním krokem v boji proti terorismu musí tedy být přerušení , likvidace a dlouhodobé odříznutí penězovodů.

Podívejte se na armády Daesh (někdy také ISIS, ISIL nebo IS): perfektně vybavené, oděné, nakrmené a ozbrojené jednotky, profesionálně vycvičené a komunikačně, znalostně i technologicky zajištěné. Někdo jim přece peníze i zbraně musí efektivně a dlouhodobě poskytovat … žaluji.

Je selháním vlád a institucí, když zdroje takhle masivní podpory nejsou známy (anebo jsou známy, ale obestřeny mlčením, nezájmem nebo tabu). Někdo přece kupuje, převáží a prodává ukradenou naftu, financuje jejich globální internetový verbuňk. Někdo musí chránit jejich naftová pole a nekonečné kamiony nafty, benzinu, potravin i zbraní. Někdo jim vydává předplacené karty, otvírá a udržuje jejich bankovní účty, zásobuje je zbraněmi, atd. Proč se o tom nemluví?

Je až bizarní, jak rychle se organizují nové zdi a ploty, jak rychle a často vylétají bombardéry rostoucího počtu států, jak se stále důsledněji prověřují papíry – přitom nikdo neidentifikuje a nelikviduje zdroje penězovodů. Tak jako u rakoviny, je přece třeba odhalit a zlikvidovat skutečné zdroje výživy a dlouhodobé udržitelnosti šířícího se, metastazujícího, organicky integrovaného zla.

Proč za čtyři roky Daesh v Sýrii a v Iráku nikdo nebombardoval jejich naftová pole? Kdo bombarduje nebo alespoň plánuje bombardování nekonečných kolon jejich kamiónů? Které banky jim udržují účty, poskytují karty a chrání anonymitu finančních zdrojů? Jak je možné tak snadno udržovat metastazované buňky Daesh ve všech vyspělých a kulturních zemích?

Kdo stojí za absurdní nerozhodností o tom, co představuje nebo nepředstavuje teroristickou činnost či útok? Kdo stále komplikuje a znemožňuje včasnou identifikaci teroristického útoku? Když to vypadá, kváká, a kulhá jako kachna, není nejlepší předpokládat, že je to kachna? Proč nepřistupovat k terorismu jako k terorismu a odsoudit politické pózování? Není ochrana bezbranné a nevinné veřejnosti první prioritou státu?

Jak je možné bojovat s Daesh metodami a myšlením z dob dávno minulých? Kdo neustále podceňuje Daesh, jeho životaschopnost a globální rozšíření? Kdo umožňuje Daesh, aby mohl tak snadno vyhlašovat zodpovědnost i za akce, které mu spontánně spadly do klína? Nebyl útok na US ambasádu v Libyi terorismem? Není nedávný San Bernardino masakr také terorismus?

Role nezávislých medií je v boji proti terorismu nezastupitelná: politici přece rádi pózují na křižnících, s bombardéry a na vrtulnících a ještě raději řinčí zbraněmi a ekonomickými sankcemi. Lidé nezávislých medií se však mohou ptát, neoblomně a vytrvale: Kdo to financuje? Kdo to kupuje? Kdo to prodává? Kdo z toho má profit? Kdo lže, kdo mlží, kdo ignoruje a kdo odvádí pozornost od klíčových otázek a nabízí předvolební fráze, s úsměvem? Samozřejmě, že správnými otázkami riskují žaloby, procesy nebo vyhazov – ale proto jsou vlastně nezávislí, ne?

Největším nebezpečím lidstva je finanční, materiální a ideová podpora terorismu. Peníze se nedají bombardovat. Každý efektivní boj musí provádět to první první, a to druhé až druhé, nejlépe současně, ale nikdy ne naopak.

Oběti terorismu nepotřebují naše modlitby, květiny a slogany, ani naši jednotu a odhodlání. Oběti terorismu jsou oběťmi státních politických zájmů, které přimhuřují oči nad skutečnými zdroji podpory a výživy rakovinných metastází lidstva. Žaluji.

P.S. Je třeba nevrhnout a podpořit ustavení globální, nadstátní a nepolitické organizace inteligenčních a vojenských odborníků Anti-Daesh, která bude mít plný přístup a mandát identifikovat prvotní zdroje financování a podpory terorismu – bez ohledu na stát, jeho osobnosti a jejich geopolitické zájmy. Je čas a je na čase.