Milan Zelený: Vláda pro podnikatele nedělá NIC
 
Autor: Marie Kolářová | Zdroj: Skutečnosti.cz | Datum: 31.08.2015
 
 
Milan Zelený je českoamerický ekonom, zabývající se především teoriemi řízení, podnikovou ekonomikou, produktivitou práce a multikriteriálním rozhodováním. Na začátku roku 2015 byl jmenován emeritním profesorem americké Fordham University (předtím na Columbia University) v New Yorku. Je autorem několika stovek odborných publikací, studií a knih. Je nejcitovanějším českým ekonomem podle Hirschova indexu.
 
 
Foto: Jakub Stadler 

Jaká jsou nejzranitelnější místa české ekonomiky?
No, že to není česká ekonomika, ale cizí ekonomika na českém území. To, že v ČR máme monokulturu (auta a řepku), a také že nemáme přístup k finálnímu zákazníkovi nebo spotřebiteli. To vše není v našich rukách, dnes už ani to subdodavatelství ne. Také to, že stále máme politicky trapnou „ekonomickou diplomacii“, a ne to baťovské podnikatelské pronikání na zahraniční trhy. Takových „míst“ je ale mnohem víc.
 
Podle posledních statistických údajů roste česká ekonomika nejlépe v Evropě. Jsme na tom skutečně tak dobře?
Ne. Růst HDP je růst produkce na našem území, ne našich (českých) podniků. HDP není HNP. Když vyrábíme do zásob, nebo neprodejné věci, HDP také roste; i při minimální zaměstnanosti. Když si započteme hodnotu vývozu z našeho území, a ne kolik za to nakonec dostaneme zaplaceno, tak opět ohlupujeme veřejnost. (Vždy se ptejte proč něco roste „nejlépe v Evropě“?) Navíc, přehnané nadšení z aktuálního hospodářského růstu je předčasné, a vede některé simpletony k tomu, aby se nadšeně zadlužovali. Proto ten „vysoký růst“ vytrvale odhadují dámy z našich (tj. zahraničních) bank. Nesmyslné, prosté, a dokonale devastující.
 
Aktuálně rychle roste HDP. Jak významný je tento ukazatel a jak jej správně interpretovat v kontextu české ekonomiky?
Tak jako všude na světě: jde o produkt vytvořený (ne nutně prodaný) na daném (tj. „domácím“) území. V některých ekonomikách na témže území převládá hlavně cizí vlastnictví. Pak je nutné porovnávat HDP s HNP a výsledky budou překvapivé: tak jako v Irsku. Tisíce studentů to mohou studovat a dokládat – namísto šprtání nesmyslných a již dávno neplatných ekonomických dogmat z let 30. a 50. minulého století.
 
Co dělá vláda pro české podnikatele?
NIC. Pro “podnikavce“ korejské, německé, japonské, jihoafrické, holandské, atp., ale dělá téměř VŠECHNO – i to, co vůbec nemusí. Prosté, i když zřejmě nevysvětlitelné.
 
Existuje u nás podpora vzdělávání budoucích podnikatelů?
Vůbec žádná. Ale to je vlastně dobře, protože podpora vzdělávání není vzdělávání, a podpora podnikání není podnikání. Jedno je byrokratický kolotoč za účelem odsávání zdrojů (korupce), a druhé je náročná a inovační tvorba hodnot ze skutečně vydělaných (tj. soukromých, ne státních) prostředků a peněz. Prosté, i když v ČR neznámé.
 
Protože je tam nikdo „nebuzeruje“, nepronásleduje, nemstí se jím, neponižuje je, nebyrokratizuje, neexekvuje a neničí. Nakonec naši venku skončí všichni, a budou bystře zaměněni státními cizinci na našem území (na útraty občanů), kteří dostávají státní stimuly, dotace, podpory, úlevy – aby s domácími podniky mohly úspěšně konkurovat. Proč? No přece kvůli té provizi (palmáre) pro zúčastněné úředníky a politiky. Prosté, i když neslýchané…
 
Protože je nízká PH. Prostě: je-li nízká přidaná hodnota, pak i vybraná daň musí být nízká. Činnosti s vysokou přidanou hodnotou nám nepatří, prodáváme je do zahraničí. Cizinci už vědí jak si vyšší zisky a dividendy ze země „vyvést“ a vyhnout se tak zdanění. My daníme a daníme, i „buzerujeme“, ale jenom ty menší (tj. naše) PH; a tak se vlastně nedodaníme. Samozřejmé.
 
Platí teze, že vyšší utrácení obyvatelstva podporuje ekonomiku a jaké jsou limity?
Vyšší utrácení spotřebitelů má dopad jen tehdy, když si lidé více vydělají (ne když se jim více peněz „uvolní“). Peníze se neuvolňují, ale vydělávají – i v ČR. Když se pro spotřebu lidé zadlužují, jsou na podpoře nebo na dotacích, pak to žádný vliv nemá a smysl nedává: protože se točí tytéž peníze, stále dokola. Když vám dám stovku, kterou jsem vám předtím uzmul, tak je jedno jak ji utratíte; já už ji nemám. Podporovat ekonomiku mohou pouze ti, kteří nové hodnoty a přidanou hodnotu vytvářejí – a jsou za to adekvátně (a dobrovolně) zaplaceni. Když dám ze státní kasy každému „bezdomovci“ tisícovku, tak s ekonomikou nepohnu. Prosté.
 
Jaký je váš názor na oslabování koruny prováděné ČNB?
Zbytečné; nahrává jen zahraničním exportérům, eliminuje a mlží tržní vztahy. Umělé intervence a manipulace centrálních bank jsou příčinou celosvětové stagnace, recese a propadu přefouknutých burzovních spekulací. Přirozené a prosté; není třeba z toho dělat vědu, nebo to dokonce na nějaké té VŠ studovat.