Nastal čas …
NEUČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB... Pohlednice z druhého břehu
 
Nastal čas odejít. Je čas otázek a odpovědí. Není chvíle díků a poděkování a lásky… Ta doba již byla - a přešla. Nelze děkovat politikům, vyznávat lásku prezidentům a klanět se před poslanci, senátory, aparátčíky a stranickými funkcionáři. Nelze obdivovat korupci, neschopnost, zločin, podvody a lhaní - to nejsou děti demokracie. Nelze obětovat svobodu a demokracii na oltáře politické hrabivosti, touhy po moci a stranického politikaření.
Je třeba se ptát, třeba našeho pana prezidenta:
 
  1. Proč jste podpořil rozbití Československa, uvolnil cestu politickým intrikám Mečiara i Klause a neumožnil svobodným národům Čechů a Slováků, aby se k rozbití vyjádřili - volbami, referendem či plebiscitem?
  2. Proč jste aktivně podpořil plány tehdejšího ministra financí Klause a jeho kupónovou privatizaci, aukce za hotové, šokovou terapii, státní bankovnictví, politiku restrikce poptávky a ostatní nástroje národohospodářského útlumu, korupce, rozkrádání a rozprodávání?
  3. Proč jste dal přednost hrubým materiálním cílům rychlého obohacení na úkor vypracování a prosazení kvalitního právního řádu, legálního rámce a pravidel na základě a podle vzoru průměrné evropské úrovně?
  4. V knížce „Mráz přichází z Kremlu“ Z. Mlynáře (v americkém vydání 1980) jste byl označen jako „bývalý člen KSČ“. Tato informace vede k nejistotě a spekulacím, na které jste nikdy nereagoval. Proč nevystoupit veřejně a neuvést věci na pravou míru?
  5. Proč se necháváte „volit“ omezenou skupinou komunistických poslanců místo přímo občany - jak tomu je ve většině vyspělých zemích? Uvědomujete si, že ČR je jednou z mála zemí, kde občané nemají možnost volit si svého prezidenta přímo? Vyhýbáte se snad přímé demokracii v éře Internetu?
  6. I když jste po svém jednohlasném zvolení Komunistickým parlamentem sliboval, že zůstanete ve funkci jen do prvních demokratických voleb, jste dnes nejdéle sloužícím prezidentem v Evropě. Proč? Jak se můžete nečinně dívat na úpadek a stagnaci vlastního národa?
  7. Vaše polistopadová politika umožnila aktivním komunistům, aby úspěšně transformovali svou tehdejší politickou moc do dnešní moci ekonomické. Následkem je vleklá hospodářská stagnace země, bez viditelné naděje na zlepšení. Jestliže přenecháváte problémy hospodářství, které zřejmě nechápete, lidem, kteří jim rozumět nechtějí a nemohou, proč neodstoupit nyní, dokud je ještě čas na nápravu?
Podobně se lze ptát všech ostatních předních politiků: ryba se vždy kazí od hlavy. Většina českého národa jistě podporuje studentskou výzvu „Odejděte.“ Odchod předních politických představitelů by byl významným demokratickým gestem a úžasným dárkem národu do Nového roku 2000. K tomu však nedojde a všichni to dobře vědí. Čeští politici odcházejí do vazby, ale ne do ústraní.
 
Důležitější než volání po odchodu a vyjadřování zklamání nad uplynulými deseti lety je formulace správných otázek. Ptejte se, domáhejte se pravdy, vyžadujte odpovědi. Je opět čas se ptát. Nastane i čas odpovědí. Nakonec odejdou.
Naše příští demokracie by měla být přímá, zakotvená v moudrosti lidu, pouze v moudrosti lidu. Deset let stačilo k přesvědčení, že v demokracii není žádné vyšší či lepší moudrosti - obzvláště ne u profesionálních politiků. Lidé a jen lidé volí přímo své nejvyšší představitele a rozhodují přímo o nejdůležitějších otázkách národní svébytnosti. Vše ostatní je pouze ztrátou demokracie.
 
Bezmocnost mocných je dnes v ČR nabíledni. Jejich rozpačitost, arogance a tápání jsou tou nejlepší předzvěstí jejich brzkého odchodu. Skutečná očista však má neúprosnou logiku a posloupnost: Otázky→ Odpovědi→ Odchod. Už nikdy opačně. Pak bude líp ...
 
listopad 99

Zpět na Obsah knihy