Co se budeme ptát
NEUČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB... Pohlednice z druhého břehu
 
 
 • Proč byla parlamentu předložena jen jedna varianta scénáře ekonomické reformy? Co se stalo s „Variantou č. II“, předloženou předsedou Hospodářské rady Studýnkou? Jak je možné, že parlament nedostal možnost výběru alespoň mezi dvěma variantami?
 • Kdo zavázal čs. hospodářskou politiku Mezinárodnímu měnovému fondu i přes to, že Československo není méně vyvinutou zemí a nepatří do Třetího světa? Proč nebyly detaily závazků s MMF uveřejněny, když jde zcela jasně o handlování se suverenitou tohoto státu? Proč a v čím zájmu je nutné, aby se ČSFR stala méně vyvinutou zemí, založenou na námezdní pracovní síle, a byla v područí zahraničního kapitálu?
 • Kdo navrhl a prosadil tzv. „liberalizaci“ cen i za podmínek státních monopolů a zcela nekonkurenčního prostředí? Kdo je odpovědný za zcela logický výsledek administrativního zvýšení monopolních cen při prudkém a radikálním omezení výroby a likvidaci výrobních kapacit? Jaké jsou plány na znovuobnovení výroby, znovuzískání odbytišť a znovuvybudování kapacit? Nejsou-li žádné plány, kdo je odpovědný?
 • Proč se výnosy z aukcí malé privatizace a z výprodejů velké privatizace převádějí do státní pokladny, kde jsou kapitálové prostředky umrtvené a nefunkční, zatímco v podnikatelské a podnikové sféře zcela chybějí. Kdo je odpovědný?
 • Kdo je odpovědný za kritický stav čs. zemědělství a za rozbíjení životaschopných funkčních celků, když potřebujeme špičkovou a efektivní výrobu světové úrovně? Z čeho se budou platit restituce a kompenzace, když ne ze zvýšené produktivity a ziskovosti soukromých zemědělských podniků? Kdo sabotuje registraci a funkci našich nejlepších zemědělských podniků a proč? Kdo má zájem na rozbití našeho zemědělství, snížení jeho výroby a zvýšení závislosti na MMF? Kteří lidé, a proč, vyvolali volný pád čs. zemědělské výroby, která byla nejrozvinutější a nejmodernější ve východní Evropě?
 • Proč došlo k radikální devalvaci čs. koruny a k otevření čs. trhů bez zajištění podnikové konkurenceschopnosti, bez nových výrobních programů, bez dokončení velké privatizace, bez demonopolizace, tj. bez jakékoli schopnosti čs. podnikové sféry konkurovat a bránit se zahraničnímu útoku? Kdo je odpovědný za devalvaci?
 • Kdo je odpovědný za stav, kdy bez ústavy, bez zákonů a referend si ministři a ministerstva odprodávají státní majetky podle své vůle a uvážení? Jak mohou být ministři pro privatizaci odpovědni pouze „Bohu“? Čí vinou nebyli okamžitě odstraněni? Jakým způsobem se bude reprivatizovat Škoda, Rakona, atp., zpět do rukou národního kapitálu? Kdo je odpovědný za odprodej Škodovky bez národního referenda a kdo převezme odpovědnost za nové vyvlastnění či znárodnění Volkswagenu, které bude podle nové ústavy nutné?
 • Vyžaduje se plné a veřejné zúčtování majetku, příjmů, vnitřních a zahraničních kont, i osobních konzultačních i poradenských vztahů k zahraničním firmám, u všech ministrů, náměstků a poradců v oblastech financí, hospodářství, privatizace a bankovnictví na všech úrovních? Kdo je odpovědný za ustavení orgánů vyšetřujících korupci v těchto sektorech?
 • Kdo je odpovědný za nekompetentní obsazování diplomatických postů bývalými komunisty bez kvalifikace, zkušeností či morální integrity? Kdo je odpovědný za kolaps čs. zahraniční politiky a za trapnou a ponižující reprezentaci našeho státu v zahraničí?
 • Jak je možné, že čs. zahraniční politika nesleduje zájmy národní, ale zájmy kosmopolitní, zájmy mezinárodního kapitálu? Kdo dal impuls? Kdo dal svolení? Kdo nese odpovědnost? Jak to, že kromě SSSR je ČSFR jednou z mála evropských zemí, které se stavějí proti svobodě a samosprávě Slovinska a Chorvatska? Kdo je odpovědný za tento ponižující a morálně neudržitelný postoj?
 • Kdo je odpovědný za kulturní, umělecký a literární úpadek této země? Jak to, že prostřednost, šmíra a ideologické pseudohodnoty jsou dotovány a zcela dominují kulturnímu dění? Kdo je odpovědný za ztrátu stovek odborných, vědeckých a zájmových časopisů, a tak i za intelektuální znehodnocení národa? Kdo je odpovědný za protivědecký, protiznalostní a protitechnologický trend v této společnosti? Proč bylo ČSFR vyloučeno ze společnosti moderních znalostních zemí a dáno na pospas zahraničním spekulantům jako republika heren, pinglů, číšníků a bankovních úředníků? Kdo je za to odpovědný?
 • Kdo je odpovědný za devastaci čs. žurnalistiky, která jako jediná na světě je poplatná vládnímu režimu dobrovolně a bez výhrady? Je-li svatým úkolem žurnalistiky kritizovat vládu a korigovat její chyby, jak to, že v ČSFR byla investigativní funkce téměř totálně vymýcena? Jakými způsoby a prostředky? V čím zájmu? Kdo je odpovědný za dobrovolnou sebecenzuru? Kdo je odpovědný za to, že většina novin nerozlišuje mezi zprávou a komentářem? Proč se čs. novinářství podřídilo ekonomickým tlakům z centra? Jak je možné, že bývalí komunisté dosud kontrolují televizi, rozhlas i tisk? Kdo je jmenoval? Kdo trvá na jejich totalitě? A proč?
 • Proč jsou bývalí komunisté jmenováni do vysokých veřejných postů a funkcí, vládu nevyjímaje, zatímco bývalí komunisté demokraticky zvolení na podnicích a družstvech jsou pronásledováni těmi nejhoršími komunistickými způsoby? Ryba se kazí od hlavy, ale někdo trvá na uchování hnijících neokomunistických hlav: Kdo a proč? Předhazování „malých“ komunistů, těch dole, pomocí skandálních šetření a přešetřování, je v něčím zájmu: v zájmu velkých komunistů, těch nahoře? Kdo je prosazuje? Kdo je jmenuje? Proč? V čích službách?
 • Jestliže jsou občané ČSFR kapitálové chudí, mají nízké úspory a nemohou investovat či podnikat, proč se přistoupilo k radikálnímu odčerpání kapitálových prostředků administrativním zvýšením monopolních cen zboží a potravin, aukcemi za hotové, devalvací koruny a restrikcí růstu mezd? Kdo může mít zisk, kromě cizích spekulantů a členů komunistické nomenklatury, z toho, že kapitálově chudí občané se stanou ještě chudšími? Kdo je odpovědný?
 • Kdo je odpovědný za „utahování opasků“, tj. filosofie cesty k bohatství tím, že se staneme ještě chudšími? Kdo tuto propagandu ochuzování občanů vymyslel a propagoval? Proč si neutáhli opasky ti nejhorlivější propagandisté utahování opasků? Je třeba uvést příklady států, které se staly bohatšími tím, že zchudly. Je třeba jmenovat země, které se ve spolupráci s MMF dostaly v posledních 40 letech ze stavu méně vyvinutých zemí.
 • Kdo vymyslel dělení privatizace na „malou“ a „velkou“, tedy horizontální řez ekonomikou, když každý školák ví, že ekonomika je provázána vertikálně, v dodavatelských řetězcích, od zdrojů přes výrobu ke spotřebě. Horizontální privatizace tlačí soukromé obchody do područí státně monopolních výrobců: kdo tuto anomálii vymyslel, kdo ji prosadil a kdo ji schválil? Jak se bude toto byrokratické rozdělení ekonomiky na malou a velkou napravovat a kdo bude odpovědný?
 • Kde je ministerstvo veřejných prací? Jak to, že se v ČSFR nebudují silnice, dálnice, spoje, komunikace, byty a domky, aby se zvýšila mobilita pracovních sil, a tím snížila a využila rostoucí armáda nezaměstnaných? Kdo zadává práce do zahraničí, když domácí zdroje leží ladem?
 • Proč se provozovny pronajímaly v aukcích za hotové, ještě než byli ustaveni pravoplatní vlastníci domů a nemovitostí? Vzniká tím tlak podnikat krátkodobě, omezují se dlouhodobé investice, mění se struktura potřebných služeb a zvyšuje se spekulace a okrádání zákazníků. Kdo je odpovědný? Proč stát, který nic nevlastní, ale pouze spravuje, zvyšuje nájemné, které patří soukromým vlastníkům?
 • Jak je možné, že statistiky a číselné údaje vláda používá, když jsou kladné a zavrhuje, jsou-li záporné? Jak je možné, že parlament netrvá na zveřejňování negativních statistik, a tak přispívá ke klamání veřejnosti? Proč není Statistický úřad ve výhradní pravomoci a kontrole parlamentu? Jak může parlament připustit argumentaci, že statistiky nezachycují soukromý sektor, když v ČSFR žádný soukromý sektor neexistuje? Existuje pouze malý sektor trhovecký, který ekonomiku výrazně neovlivňuje.
 • Za první pololetí 1991 došlo oproti předchozímu roku k silnému úpadku výroby ve všech odvětvích, k nárůstu spotřebitelských cen a ke zvýšení životních nákladů všech vrstev obyvatelstva. I přes krizový stav ekonomiky byli zodpovědní ministři v zahraničí, poslanci na dovolených a prezident bůhvíkde: kdo je odpovědný za totální nedostatek zodpovědnosti na nejvyšších místech? Jak to, že parlament nevyvodil důsledky z čísel za první pololetí ve zvláštním sezení, svolaném za tímto urgentním účelem? Kdo je a kdo bude odpovědný?
 • Proč bylo vyjmuto 140 podniků z privatizace a ponecháno v rukou státu? Jak to, že stát opět podniká a vměšuje se do podnikatelské sféry? Jediným podnikem, který vykazuje nárůst v maloobchodním obratu, jsou Interhotely Čedok: kdo je vlastní a proč?
 • Kdo vymyslel a prosazuje bizarní kupónovou privatizaci, která rozptyluje majetek mezi širokou veřejnost, a tak posiluje váhu 30 % akcií, které si ponechává stát? Lidé nemohou své kupóny investovat racionálně (nejistota, nedostatek informací a zkušeností, časové omezení). Jde tedy o poměrně krutou a spekulativní hru, která odčerpává další kapitál z podnikatelské sféry: výnosy jdou do rukou státu. Kdo je odpovědný za zastavení těchto vln kupónové privatizace, které převádějí majetky do zahraničních rukou?
Špígl, 16. srpna 1991
 

 

Zpět na Obsah knihy