Ohromné nedorozumění? Ne, špatné novinářství!
NEUČTE SE Z VLASTNÍCH CHYB... Pohlednice z druhého břehu

 
Josef Kotrba svými dvěma články, hrubě a se zřejmým nadše­ním napadl přímo nejen moji osobní integritu a profesionalitu, ale i mou pravdomluvnost, a to skrze Rudé právo pro otištění „vyslovené nepravdy“ a „šíření nepravd“. 
 
To, že já dnes podepisuji „nej­větší bestiality“ (jako kdysi pan Doležal), již považuji za pokles novinářské úrovně tak hluboký, že to snad ani komentovat nelze: čte­náři a čestní novináři se jistě vyjád­ří k manýrám tohoto Kotrby sami.
 
Článek „Odepsali Českosloven­sko?“ není vyjádřením prof. Sachse, ale pana Kotrby. Jde zřejmě o interview, v němž prof. Sachs rea­guje na otázky pana Kotrby, který mu nepředkládá přesné citáty, ale jejich interpretaci ve formě volných otázek.
 
Je zřejmé, že uspěchaný pan Kotrba si vůbec neověřil, zda mé citáty byly či nebyly přesné a že zřejmě neposkytl prof. Sachsovi jejich uveřejněný záznam z New York Times. Sachs to ostatně dokládá tím, že říká: „... jsou-li to vůbec citáty.“
 
Citáty byly převzaty doslovně a čtenáři LN si mohou sami udělat úsudek o „vyšetřovatelské“ úrovni p. Kotrby. Vinu nese i redakce Lidových novin, která si v touze po senzaci zřejmě údaje p. Kotrby neprověřila, záznam z New York Times snad ani neviděli (i když se to zdá pro vládní noviny s plným přístupem ke službám ČTK až neuvěřitelné). V této věci postupo­valo RP zcela korektně, protože uveřejnilo citáty, které mělo zcela podložené. Rada panu Kotrbovi: v těchto věcech není ani tak důležité, co prof. Sachs říká, že řekl, ale co opravdu řekl.
 
Prof. Milan Zelený
Novinářka z listu New York Times Sylvia Nasarová potvrzuje auten­tičnost citátů Jeffreyho Sachse
Poté, co Lidové noviny obvinily Rudé právo a profesora Fordhamovy univerzity Milana Zeleného ze lhaní v souvislosti s citáty z projevu ame­rického profesora Jeffreyho Sachse na kongresu amerických ekonomů v New Orleansu, jsme se telefonicky spojili s redaktorkou listu New York Times Sylvií Nasarovou, která je autorkou zprávy o kon­gresu, z níž profesor Zelený čerpal své informace.
 
„Za svou zprávou si stojím“, řekla nám a zdůraznila, že Jeffrey Sachs se až do včerejška nijak na tuto zprávu listu New York Times neozval přímo u zdroje, to je v redakci tohoto amerického listu. Pro­testoval jen v rozhovoru s Lidovými novinami, což může být opomenutí nebo také obava z toho, že vlivný americký deník nenechá svou ekono­mickou redaktorku na pospas osudu, ale aktivně se jí zastane.
 
S. Nasarová nám totiž na otázku, zda prof. Sachs použil v New Orle­ansu větu, že „privatizace ve východní Evropě skončila debak­lem“, odpověděla: „Ano, opravdu to řekl.“ Podle jejích slov šlo o sou­bor projevů a poměrně volné akade­mické debaty mezi ekonomy, při nichž mohly být použity i ostřejší formulace, než je jinak v akademic­kých přednáškách zvykem. Texty projevů nebyly předány novinářům. „Běžná praxe v případě nespráv­ného citování je, že postižená osoba požádá o opravu. Nebylo by to normální?,“ řekla nám americká novinářka.
 
 
Lidové noviny ztrácejí nervy
 
Polemika mezi americkými profesory Sachsem a Zeleným o cestách a stavu čs. ekonomické reformy by mohla být oživením debaty, o jejíž potřebě pochybují snad jen stoupenci „Jediné správné cesty“. Bohužel, není tomu tak, a zřejmě proto, že „Jediná správná cesta“ ovládla pole. Tak třeba do včerejška se mi zdálo, že Lidové noviny patří k těm listům, pro něž je věcná diskuse přednější než laciné ostouzení. Úvodník J. Kotrby mě proto překvapil. Jeho obvinění, že Rudé právo zveřejňuje „vyslo­vené nepravdy“, a to „s jasným úmyslem dezinformovat čtená­ře“ , je v případě článku profeso­ra Zeleného nekorektní. Čtená­řům Lidových novin totiž nazna­čuje, že prof. Zelený si citáty z projevu J. Sachse vymyslel. Ve skutečnosti jsou všechny sporné Sachsovy výroky citovány z uznávaného amerického deníku New York Times. Pokud se mýlil New York Times, pak i on by měl být Lidovými novinami obviněn „z šíření nepravdy“ a jeho eko­nomická zpravodajka Sylvia Nasarová z „kojzarismu“. To se však nestalo. Lidové noviny se buď neobtěžovaly zdroj Zelené­ho informací ověřit jinde než u J. Sachse, což je v případě tak vážných obvinění vůči němu i naše­mu listu poněkud málo, nebo si na velký americký deník netrou­fají. Možná však o názor z druhé strany prostě neměly zájem. Naše redakce si práci s vyhledá­ním americké novinářky dala a ta nám řekla, že na své verzi Sachsových výroků trvá.
 
Rudé právo se bude bránit proti pomluvě cestou práva. Šéf­redaktorovi LN byl včera doru­čen dopis s žádostí o tiskovou opravu nepravdivých a urážli­vých výroků obsažených v článku J. Kotrby. Pokud této žádosti nebude vyhověno, obrátíme se o pomoc k soudu. A pokud jde o škrty v článku prof. Zeleného, které nám doporučuje J. Kotrba, pak bych ho chtěl touto cestou informovat, že autorské články v Rudém právu necenzurujeme.
 
Zdeněk Porybný

Zpět na Obsah knihy