Pod tímto názvem proběhla 15. června 2012 konference na počest profesora Milana Zeleného, který oslavil významné životní jubileum. Jeho přátelé, podnikatelé a žáci proto uspořádali netradiční výměnu názorů ze světa podnikání. 
 
Konference se konala v malebném prostředí zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Řešeny byly okruhy související s novým světem podnikání a managementu, rozvojem inovací a inovační kultury v podniku, s budováním vlastní soustavy řízení a hledáním vlastní cesty, s rozvojem lidí a znalostí a v neposlední řadě hledáním Cesty k výjimečnosti.
 
Zámek Vilémov. Základy zámku pochází z roku 1120, kdy na tomto místě stál jeden z největších benediktinských klášterů ve střední Evropě.
 
Prof. Zelený, který konferenci zahájil, přednesl své postřehy zabývající se problematikou související s příchodem jiných časů a zejména pak svoji teorii o transformaci ekonomiky. Autor této reportáže poprvé tuto transformační teorii od něj slyšel v roce 2009 a doslova mu vyrazila dech. Je smutné, že prof. Zelenému naslouchá tak málo vrcholných představitelů politiky a následně průmyslníků.
 
Ivan Baťka (Fosfa) představil svoji vizi vlastní cesty při řízení jeho podniku a velmi poutavě hovořil o Fosfa Univerzitě. O tomto výjimečném způsobu vzdělávání svých zaměstnanců málo kdoví a nejenom firmy, ale i jiní by se mohli lecčemu přiučit. 
 
Jiří Marek (TOSHULIN) se zabýval etikou inženýrů a otázkou, zda jsou zodpovědní či nikoliv za zneužití svých výtvorů. Pavel Juříček (BRANO GROUP) řešil problematiku čínského trhu a zabýval se všemi aspekty, které s tímto souvisí. Pavel Kořán (LAO – průmyslové systémy) měl velmi netradičně pojatou přednášku o etice podnikání, včetně kulturní vložky, která všem přítomným evidentně zvedla náladu.
 
Peter Krištofovič (Salve Group) přítomné seznámil s vlastními originálními způsoby řízení své firmy. Ladislav Glogar (Moravskoslezský autoklastr) se ve svém příspěvku věnoval otázce vzdělávání. K přednášejícím se také přidali - Zdeněk Przybyla (Continental Automotive), Stanislav Bernard (Pivovar Bernard) a Olga Girstlová (Flexibuild) a za skvělého moderování prof. Košturiakem (IPA Slovakia) nastalo jejich „grilování“ a odpovídání na dotazy přítomných účastníků a novinářů.
 
 
 
Odpolední program byl již výhradně věnován oslavě významného životního jubilea prof. Milana Zeleného. Zpestřila jej řada jeho přátel i ze zahraničí – zejména vynikající bylo hudební vystoupení Čechokanaďana Edy Vokurky, který brilantně hrál na housle oslavencovy zamilované skladby.  
 
Autor: prof. Jiří Marek
Foto: Zdeněk Prchlík 
 
 
 
Ed Vokurka: Jazz Violinist
 
Housle mu do rakouského exilu pašoval Jaromír Vejvoda, autor legendární polky Škoda lásky. Josef Škvorecký podle něj napsal jednu z postav svého Příběhu inženýra lidských duší. Kdybychom hledali typického představitele českého exilu z 60. let, mohl by jím být právě jazzman Ed Vokurka. V bývalém Československu mu nepřál už jeho "třídní původ". Jeho otec, který ovšem zemřel v roce 1941, když byly Edovi dva roky, byl totiž před válkou vysokým vládním úředníkem.
Více o Edovi >
 
Ed Vokurka je vítěz a držitel prestižní National Jazz Award 2006 a vítěz celokanadské soutěže Senior Star National Final
 
 
         
Ať žíjem!                                      Díky, Edo                                       Do ouška, na Vilémově                     Ed Vokurka - Summertime
 
 
 
„Informace nejsou znalosti“
Albert Einstein

Zpět na Profil