Sekulární stagnace

Autor: Milan Zelený | Datum: 9.2.2016
 
 
 
 
 
Záporné úrokové sazby jsou důsledkem převisu úspor (pasivních a spekulativních peněz) nad investicemi (viz graf). Aby bylo možné udržet pozitivní úrokové sazby, měly by úspory být nižší, nebo investice vyšší, nebo obojí. (Dosáhnout toho lze jen prostřednictvím uvolnění svobodných tržních sil; určitě ne stanovením sazeb uměle, centrálními bankami). V této fázi si poničený systém “úspory vs. investice” hledá svoji rovnováhu v záporných úrokových mírách (pod nulovou linií v grafu). To je způsobeno umělou intervencí a manipulaci úrokových sazeb ze strany centrálních bank. Jestliže zlikvidujete cenu peněz (úrokové míry), pak nemůžete očekávat normální pohyb reálné ekonomiky, ale pouze přemíru spekulací.