Prof. Milan Zelený v HRtv: Nejde o podstatu změny, ale o její rychlost

Autor: Barbora Nykodýmová | Zdroj: hrtv.cz | Datum: 1.12.2015
 
 
 
Prof. Milan Zelený, česko-americký ekonom, byl jedním z klíčových řečníků konference Světová HR laboratoř aneb Top trendy v personalistice II pořádané neziskovou organizací People Management Forum. V rámci svého vystoupení nastínil budoucí změny, které v blízké době ovlivní globální i lokální trh práce,  a krátce je popsal v rozhovoru v HRtv. Svět se podle něho mění tak rychle, že nelze čekat a dohlédnout všechny následky, ale je třeba učinit první krok a pak přizpůsobovat kroky následné. Přirozená evoluce se proměnila v kulturní. Nemění se naše schopnosti – lidé před tisíci lety měli stejné mozky jako my. Mění se kultura. Evoluční kultura zrychluje. Ale řada lidí, kteří by se o to měli zajímat, této akceleraci nerozumí, nebo jim nevyhovuje.