Nadace ZET podpoří rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách
Tisková zpráva
 
Autor: Vedení Nadace ZET | Zdroj: Nadace ZET| Datum: 22.09.2015 
 
 
Praha, 17. září 2015 - Profesor Milan Zelený dnes na konferenci v pražském Kostele sv. Jakuba představil Nadaci ZET, kterou založil s generálním ředitelem společnosti FOSFA Ivanem Baťkou. Jejím cílem je rozvoj podnikatelství, podniků a jejich spolupráce se samosprávami a univerzitami nejen v České republice, ale také v USA, Číně, Brazílii, Indii, Singapuru nebo v Japonsku. Při této příležitosti s návštěvníky konference diskutoval o palčivých problémech současné Evropy: masivní imigrační vlně a řecké krizi.
 
 
 
 
 Milan Zelený, profesor ekonomie a Ivan Baťka, majitel firmy Fosfa /Konference Nadace ZET, 17.9.2015/
 

Profesor systémů řízení Milan Zelený, jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů, se rozhodl zřídit Nadaci ZET za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti. Cílem je především zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších významných i transformujících ekonomikách. 

„Cílem Nadace je především podpora národního podnikatelství, tvorba inovačně-podnikatelské kultury a realizace nových originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání. Toho chceme dosáhnout efektivní spoluprací podniků, vzdělávacích institucí a místní i regionální samosprávy, měst a obcí,“ říká zakladatel Nadace ZET, Milan Zelený.

Nadace ZET je registrována v České republice, ale pobočky bude mít v USA, Číně, Brazílii, Indii a dalších zemích. U nás chtějí zástupci Nadace oslovit nejlepší české podnikatele a podniky a doufají, že se spousta dalších přidá sama.

„Naším cílem není jen rostoucí ekonomika, chceme ekonomiku vzkvétající. Toho chceme docílit i podporou univerzit, které nejenže podnikání učí, ale také samy podnikají a vychovávají absolventy, kteří dále podnikají a zakládají nové úspěšné firmy,“ přibližuje účely Nadace ZET Milan Zelený.

Právě navázáním spolupráce s podnikovými univerzitami a podniky chce Nadace ZET dosáhnout největších inovací vedoucích ke změně v podnikání. Důležitá je změna vzdělávání, a to od formy k obsahu, od informací ke znalostem, od popisu akce k akci.

„Nebude to jednoduchý úkol. K dosažení úspěchu bude potřeba spolupráce velkého počtu podnikatelů, vzdělávacích institucí a místních samospráv. Teprve společně pak budeme moci překonávat aktivní resistenci tradičních státních, stranických a monopolistických systémů,“
dodává Milan Zelený.

Profesor Zelený v úvodu konference nastínil svou představu o neustále se měnícím světě. Vysvětlil hlavní trendy v současné přeměně struktury světových ekonomik a nutnost doprovodit tuto transformaci změnami podnikatelského myšlení. Těmto změnám myšlení chce napomáhat právě činností nové Nadace ZET, která se mimo jiné bude odkazovat na inovativní podnikatelské postupy bratrů Tomáše a Jana Antonína Bati. V odpolední části konference proběhla i diskuze o současném stavu Evropy a výzvám, kterým musí nyní čelit.

Více informací na www.milanzeleny.cz a ve fotogalerii.
 
Související dokumenty: Brožura k představení Nadace ZET ze dne 17.9.2015 ke stažení (PDF); Prezentace k představení Nadace ZET ze dne 17.9.2015 ke stažení (PDF)
  

Tisková zpráva z konference konané dne 17. 9. 2015 - Nadace ZET podpoří rozvoj národního a mezinárodního podnikatelství...

Posted by ZET Foundation - Milan Zeleny on Tuesday, 22 September 2015