Friedrich von Hayek přijal Zeleného autopoietickou teorii ekonomiky

12.09.2015

 
(str. 328) Hayek argumentoval, že ekonomický systém je "organismus" značné složitosti ...... práce v teorii složitosti, studium samoorganizujících složitých adaptivních systémů. ... (str. 362). Později, Hayek poznal ostatní osoby pracující v oblasti složitých systémů. Milan Zelený z Columbia University ho pozval na symposium o autopoiesis, disipativních strukturách a spontánních společenských řádech, která se konala v Houstonu v lednu 1979, ale Hayek nebyl schopný se symposia zúčastnit. 32

Odkaz 32. Korespondenci mezi Hayekem a Zeleným ohledně konference lze nalézt v Hoover Institutu, Archivy Hayeka, karton 60, složka 30.

In:
 
 
 
Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of F.A. Hayek  
Bruce Caldwell
ISBN-13: 9780226091914
Publikované v Chicago Scholarship Online: Únor 2013
DOI: 10.7208/chicago/9780226091921.001.0001